Red het milieu!x

Meer asfalt, langere vrachtwagens; het milieu zit niet in het goede klimaat dezer dagen. Dingen zijn ook drastisch veranderd sinds wijlen Pim Fortuyn. Fortuyn bekritiseerde al de verstikkende milieubeweging. Zijn moordenaar heeft de beweging versneld in een kwaad daglicht gezet.Tegenwoordig is er de opkomst van “rechtse” milieuorganisaties. Mensen die weten waar ze het over hebben en nee, niet gesponsord door de auto-industrie. Klimaatsceptici – wetenschappers! - openbaren steeds vaker hun standpunten dat klimaatverandering helemaal niet door de mens wordt veroorzaakt.Dit tegenwicht is niet overbodig. Hoewel de ontwikkelingen van de waterstofmotor nog in volle gang is, weten ze nú al bij Milieu Defensie dat deze nieuwe motor óók slecht is voor het broeikaseffect. Dat ze dat nú al weten!Het meer asfaltplan van Peijs is ouderwets, volgens Wijnhoven – woordvoerder van de milieuorganisatie. “Nederland distributieland is een achterhaald concept; mensen moeten met hun hoofd gaan werken en niet met hun handen”. Maar niet iedereen wil dat.Langere vrachtwagens zijn volgens Wijnhoven zó concurrerend, dat dit de bedrijvigheid van de binnenvaart doet kapseizen. Alsof afstappen van “distributieland” de binnenvaart béter doet varen.Wijnhoven heeft een beter idee: investeer in onderwijs en laat mensen meer met hun hoofd werken dan met hun handen. Ook staatssecretaris van Geel is enthousiast over de “kenniseconomie”. Natuurlijk staart de milieubeweging zich blind op de milieueffecten – iedereen gaat telewerken. Maar niet iedereen wil met zijn hoofd werken!De kenniseconomie is een plan, wat veel aandacht heeft voor overheidshervorming en productie. Mooi gezegd, maar het gebrek aan klanten veroorzaakte een paar jaar geleden de ineenstorting van de internethype – ook een soort kenniseconomie. Zie de kenniseconomie als branche en deze tak heeft een goede kans, zie de kenniseconomie als fundament van onze samenleving en kapitaal lekt weg naar het buitenland. Dat is goed nieuws voor Milieu Defensie, want bedrijvigheid die weggaat uit Nederland is alleen maar goed voor het milieu (en daarom hebben we niet meer asfalt nodig)! Consumptie lijkt momenteel nog geen punt te zijn in het plan van de kenniseconomie.Zelfvernietiging blijkt de beste succesformule te zijn van Wijnhoven. We moeten in kleine huizen gaan wonen en als het even kan moeten we ook nog in die woningen gaan werken! Een middellange termijnvraag wordt in die kenniseconomie niet gesteld: is datgene wat we krijgen wel datgene wat we verdienen. De fundamentele kenniseconomie is een weegschaal die doorslaat richting armoede en hongersnood. De belangrijke dingen moeten verhuizen naar de derdewereld landen! Klanten die onze kennisproducten afnemen hebben we nog niet over nagedacht, hoewel we hoop putten uit onze nationale Olympische atleten als Phillips en DJ Tïesto.Het is daarom maar goed dat Peijs vasthoudt aan de distributie economie! Meer asfalt voor zowel de transportbedrijven als voor de burger. Distributieland dus, anders zit heel Rotterdam milieuvriendelijk zonder werk! Terecht die asfaltplannen; de automobilist brengt 28 miljard in de schatkist, terwijl er maar 12 miljard teruggaat naar de automobilist.De VVD was sceptisch, want is die 39 miljard wel genoeg. VVD Tweede Kamerlid Hofstra schudt ons in ieder geval wakker, dat we ons in ieder geval niet te snel blij maken met een schijntje. Hofstra ziet graag dat men nog in deze kabinetsperiode de asfaltmachine richting de A4 Midden Delftland stuurt – een politiek trauma.Misschien dat het milieu zich niet in het goede klimaat bevindt. Met deze ontwikkelingen lijkt het erop alsof de automobilist eindelijk iets gaat terugkrijgen waarvoor hij betaalt! We zijn natuurlijk nog niet in utopia, maar de voornemens zijn in ieder geval een stuk beter dan ze in de afgelopen jaren zijn geweest! Het is minimaal een stap in de goede richting en ik hoop dat het stand houdt!Wat Wijnhoven betreft: wat er ook gebeurt, hij is altijd tegen de auto. Het is absurd, maar die houding alleen al relativeert het milieuprobleem. Het probleem van de linkse milieubeweging is daardoor veel groter dan het milieuprobleem zelf.

Bron:  Flitsservice.nl

Melder: DrNomad

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram