Regiopolitie Groningen start onopvallende videosurveillance

 

Provincie Groningen, 21-12-2006 • Regiopolitie Groningen is begin december gestart met onopvallende videosurveillance. Er blijft een categorie weggebruikers die agressief rijgedrag vertoont, ondanks alle andere handhavingsinspanningen, zoals radar- en lasercontroles. De onopvallende videosurveillance richt zich juist op die weggebruikers. Het doel van onopvallende videosurveillance is, zoals met alle handhavingsinspanningen, het vergroten van de verkeersveiligheid.

Over de schreef
Het gaat om circa 2 à 3 procent van alle bestuurders die willens en wetens de verkeersregels aan hun laars lappen. Daarmee brengen ze zichzelf en anderen in gevaar. ‘Over de schreef’ gaan kan over een doorgetrokken streep rijden betekenen. Maar de meest in het oog springend zijn snelheidsovertredingen. Vaak in combinatie met overig gevaarlijk gedrag, zoals gevaarlijk inhalen en niet-handsfree bellen. De surveillanten confronteren staandegehouden bestuurders met beelden van hun rijgedrag. Daarnaast spreken ze hen aan op hun gedrag. Bewustwording van hun eigen rijgedrag is een eerste stap op weg naar gedragsverandering. En een verkeersveiliger Groningen.

Samenwerking met buurt- en jeugdagenten
De onopvallende videosurveillance richt zich enerzijds op wegen waarvan uit meetgegevens blijkt dat daar vaak te hard wordt gereden. Daarnaast richt het zich op bestuurders van wie bekend is dat zij bij herhaling een gevaar op de weg zijn. Om juist die categorie wegmisbruikers te achterhalen, is samenwerking met de buurt- en jeugdagenten van groot belang. Omdat zij vaak weten wie deze categorie weggebruikers zijn.

Prioriteiten
De prioriteit ligt bij overschrijding van de maximum snelheid in combinatie met gevaarlijk rijgedrag. Bij overschrijding van de maximum snelheid wordt normaal gesproken ingegrepen als een bestuurder meer dan 30 km/uur te hard rijdt. Bij een overschrijding van 50 km/uur of meer wordt het rijbewijs direct ingevorderd. Het rijbewijs wordt ook direct ingevorderd als proces-verbaal wordt opgemaakt voor gevaarlijk rijgedrag. Daarnaast wordt ook gekeken naar het gebruik van de gordel, roodlicht- en alcoholovertredingen.

Surveillanten
Surveillant van de videoauto word je niet zomaar. Hieraan gaat een uitgebreide training vooraf. Twee medewerkers van Verkeershandhaving zijn binnen hun afdeling de enige twee die al gecertificeerd zijn. Twee andere collega’s zijn door de intake van de rijopleiding heen. Zij starten binnenkort met de rijopleiding. Zij bedienen vooralsnog alleen de apparatuur. De auto is in bruikleen van het BVOM (Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie). Een praktijkadviseur van het BVOM begeleidt de videosurveillanten volgens de landelijke werkwijze.

 
 
Bron: Politie.nl
 
  21-12-2006  


|

FlitsKaart