Rijbewijs jonge automobilist sneller afpakken

 

Verkeersminister Camiel Eurlings wil beginnende, vaak jonge automobilisten die zwaar in de fout gaan, harder aanpakken. Nu raken zij na drie ernstige overtredingen binnen vijf jaar hun rijbewijs kwijt. Eurlings wil dat dit al na twee overtredingen mogelijk wordt.

Volgens verkeersminister Camiel Eurlings zouden beginnende jonge automobilisten die vaker in de fout gaan, harder moeten worden aangepakt. Het is de bedoeling dat voor alle andere automobiliisten het principe „twee keer geel is rood” gaat gelden. Eurlings zei dinsdag in de Tweede Kamer dat wordt bekeken of de twee regelingen in elkaar kunnen worden geschoven. Begin 2010 zal het kabinet zijn conclusies presenteren.

De Kamer had op initiatief van het CDA Eurlings en collegaminister Ernst Hirsch Ballin van Justitie opgetrommeld voor een debat over het puntenrijbewijs. Onlangs bleek dat dit in 2002 ingevoerde strafpuntenstelsel voor beginnende automobilisten niet goed werkt. Slechts een van de vijf uitgedeelde strafpunten belandt bij het Openbaar Ministerie. „Tachtig procent van de overtreders ontspringt de dans”, concludeerde CDA-Kamerlid Sander de Rouwe. Volgens hem is het systeem „zo lek als een mandje”. De Rouwe pleitte daarom ervoor om jonge bestuurders na twee overtredingen het rijbewijs te laten inleveren. Eurlings voelt daar ook veel voor, omdat de pakkans niet groot is. Hij wacht wel het onderzoek af of deze aanpak handhaafbaar is.

Hirsch Ballin zegde de Kamer toe op korte termijn duidelijjkheid te verschaffen of niet goed verwerkte strafpunten uit het verleden kunnen worden worden geregistreerd, en zo deze notoire overtreders alsnog hun straf ondergaan. Hij zei wel dat het heel moeilijk wordt. De huidige regeling is dat binnen een half jaar na de laatste veroordeling gevolg moet worden gegeven aan de straf.

 
 
Bron: De Telegraaf
 
  6-10-2009  


|

FlitsKaart