Rijbewijzen ingevorderd bij snelheidscontrole op A1

 


De Lutte, 26-10-2007 • Bij een snelheidscontrole op de A1 bij De Lutte ter hoogte van de grensovergang, zijn donderdag 25 oktober van 5 bestuurders de rijbewijzen ingevorderd. Eén bestuurder heeft direct de door justitie opgelegde boete van 1200 euro voldaan.

Donderdag 25 oktober werd tussen 13.30 uur en 20.00 uur op verzoek van de Koninklijke Marechaussee door de politie Twente een snelheidscontrole gehouden op de A1 bij De Lutte. Direct na de grensovergang in de richting De Lutte – Oldenzaal werd door de Koninklijke Marechaussee samen met de Douane een controle gehouden op het vervoer van vreemdelingen, een zogenaamd Mobiel Toezicht Vreemdelingen (MTV). Om e.e.a. goed te kunnen uitvoeren was hiertoe een snelheidsbeperking ingesteld van 70 km. per uur.

Bij eerdere controles was het de controleurs van Marechaussee en Douane gebleken dat veel automobilisten zich niets aantrokken van de ingestelde snelheidsbeperking en met hoge snelheden de controlepost passeerden met alle gevaar van dien. De snelheidsbeperking werd door middel van borden aangegeven.

Tijdens de donderdag de 25e gehouden controle werden door de politie Twente door middel van de lasergun 522 voertuigen gecontroleerd en 33 van hen overtraden de toegestane snelheid van 70.
Zes automobilisten overschreden de toegestane snelheid zelfs met meer dan 50 km per uur waardoor hun rijbewijs werd ingevorderd.
Het gaat hierbij om:
38-jarige Oldenzaler, hij reed 135 km, 31-jarige man uit Bilthoven die 130 reed, 37-jarige Almeloer met een snelheid van 128 km, 36-jarige inwoner van Oldenzaal met 124 en een 39-jarige man uit Bilthoven waarvan een snelheid van 142 werd geconstateerd.
Daarnaast werd bij een 44-jarige inwoner van het Poolse Poznan, met de Nederlandse nationaliteit, geconstateerd dat hij reed met een snelheid van 149 km per uur. Na overleg met justitie kon deze persoon na het betalen van de opgelegde boete van 1200 euro, zijn weg vervolgen.

Door de Marechaussee en de Douane werden een groot aantal voertuigen gecontroleerd en werden drie openstaande vonnissen betekend en vier met een totaal bedrag van 1011 euro betaald. Daarnaast werden een aantal bekeuringen voor o.a het niet handsfree bellen uitgeschreven. 
 
Bron: Politie.nl
 
  26-10-2007  


|

FlitsKaart