Rijkswaterstaat wil extra geld voor wegen

 

HAARLEM - Rijkswaterstaat vreest dat een links-christelijk kabinet te weinig ambitie aan de dag legt om het nog steeds groeiende autoverkeer aan te kunnen. Directeur-generaal Bert Keijts pleitte daarom dinsdag op de nieuwjaarsbijeenkomst van zijn dienst voor meer geld voor wegen.

Hij verwacht dat in een kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie duurzaamheid centraal zal staan. „Het accent komt waarschijnlijk te liggen op betere benutting. Wegenaanleg zal zich de komende jaren beperken tot het oplossen van knelpunten.” Volgens Keijts is echter de vraag of hiermee voldoende ambitie wordt neergezet om de nog steeds groeiende automobiliteit de komende jaren het hoofd te bieden. „Ik vrees van niet!“

En dat terwijl de capaciteit van het snelwegnet en de wisselwerking met het provinciale en stedelijke netwerk nu al op vele plaatsen „volstrekt ontoereikend” is. Zowel de ontsluiting van de steden als de verbreding van de belangrijkste routes vraagt volgens Keijts „extra impulsen”, zoals geld, aldus zijn woordvoerster.

Over de hoog oplopende discussie over waterveiligheid/klimaatverandering en zeespiegelstijging signaleerde hij verder dat de politieke partijen pleiten voor daadkracht, en vooral voor extra geld.

Keijts is echter tegen het ondoordachte doorhakken van knopen. Er is volgens hem eerst fundamenteel onderzoek nodig „naar wat wij in de komende honderd jaar moeten gaan doen om de laaggelegen kustgebieden een robuuste bescherming te bieden”. Dat zou een uitgelezen klus zijn voor het toekomstige Delta-instituut, waarin onder andere het voormalige Waterloopkundig Laboratorium in Delft zit. Een gezaghebbende staatscommissie zou dat onderzoek moeten aansturen.

Ten slotte liet Keijts niet na de drie potentiële coalitiepartijen te waarschuwen tegen bezuinigingen op het overheidsapparaat. „Rijkswaterstaat kan de komende vier jaar geen nieuwe grote taakveranderingen of afslankingen aan.” De dienst, verantwoordelijk voor de grote weg- en waterprojecten, heeft de afgelopen tijd 12 procent meer ambtenaren ingeleverd dan door de politiek is gevraagd, stelde hij. Er werken bij Rijkswaterstaat momenteel ongeveer 8800 mensen, tegen 11.000 drie tot vier jaar geleden.

 
 
Bron: Telegraaf
 
  1-10-2007  


|

FlitsKaart