Ringslang kan over A2

 

Het kanaal bij Vinkeveen met zijn steile oevers en de A2 vormen obstakels voor de ringslang in de Loosdrechtse plassen.
Aan de westkant van de snelweg liggen de Vinkeveense Plassen waar de slang ook heel goed zou kunnen gedijen. Maar hoe komt hij daar?

Gebogen over een tekening van de A2 bekijken Paul van Veen en Jan Terpstra het traject. De eerste houdt zich bij Rijkswaterstaat bezig met de ecologische en landschappelijke aspecten van de A2 tussen Amsterdam en Utrecht. Omgevingsmanager Jan Terpstra houdt allerlei aspecten die bij de verbreding van dit gedeelte van de weg komen kijken in de gaten. Hij overlegt met partijen over de werkzaamheden, bekijkt wat financieel haalbaar is en creëert draagvlak bij gemeentes, natuurorganisaties en andere betrokkenen en heeft veel contacten met bewoners.

Over vraagstukken als de leefomgeving van de ringslang langs de A2 moeten ze zich allebei buigen. De tijd dat stukken asfalt werden neergelegd zonder na te denken over de inpassing ervan in het landschap, is voorbij. Zeker het gedeelte tussen de hoofdstad en de Domstad verdient veel aandacht. De rijksweg snijdt hier door het Groene Hart. Terpstra: ,,In het buitengebied is het van belang dat het zicht open blijft. Er komen zeker geen markante punten zoals de autoshowroom bij Utrecht. Dat is voorbehouden aan het stedelijk gebied.’’

De A2 tussen Amsterdam en Utrecht moet uiteindelijk twee maal vijf stroken krijgen om het fileleed te verzachten. Op dit moment liggen er twee keer drie banen. Deze ingreep is al in volle gang, getuige de enorme zandhopen die bij de afslagen Vinkeveen liggen. Terpstra legt uit dat het zand nodig is om de veengrond samen te drukken. ,,Deze grond werkt als een spons. Daarom hebben we van die enorme hoeveelheden zand nodig.’’ Het zand wordt op de veengrond gestort, veen dat soms wel zes meter diep ligt.

De werkzaamheden aan de A2 behelzen niet alleen de verbreding van het wegdek. Er is ook aandacht voor de flora en fauna naast de rijksweg. Hier komt de expertise van ecoloog Paul van Veen om de hoek kijken.

,,Bij de 29 kilometer asfalt waar we over praten, zijn negen passages gepland voor dieren,’’ vertelt Van Veen. Het gaat dan om onder meer marterachtigen, libellen, muizen, reeën en ringslangen. ,,Met vleermuizen wordt ook rekening gehouden. Ze maken tijdens het vliegen gebruik van structuren in het landschap. Een rijksweg die door dit landschap snijdt, brengt hun oriëntatievermogen in de war. Ze hebben een rustige, donkere vliegroute nodig. Bij de Kerkvaart, aansluiting Breukelen, hebben we de inrichting van het viaduct zo ontworpen dat er onder het viaduct een donker gedeelte aanwezig is, speciaal voor deze dieren.’’

De ecopassages variëren in grootte. Bij Breukelen komt een ecoduiker van twee keer 60 centimeter, terwijl bij het viaduct over de N201 bij Vinkeveen de percelen voor een doorgang 150 meter breder zijn dan strikt noodzakelijk. Kleine dieren die leven in het Vecht- en plassengebied aan de oostkant, moeten kunnen passeren. Daaronder valt de gehele levensgemeenschap van het veenmoeras, van ree tot zilveren maan (een vlinder) en van ringslang tot groene glazenmaker (een libel).

Ten zuiden van Breukelen verandert het landschap van veen naar bosgebied. Een gebied waar meer reeën voorkomen en waar speciale doorgangen voor worden gemaakt, zoals bij het voormalig goederenspoor.

Zoals Van Veen zich bekommert om de natuur langs de snelweg, zo is Jan Terpstra begaan met een goede planning en dito bereikbaarheid. ,,De krappe op-en afritten bij Vinkeveen en Breukelen zijn in 2010 een stuk ruimer,’’ weet hij. Van groot belang voor hem is dat tijdens het ombouwen van de A2 altijd twee keer drie rijstroken in gebruik zijn en dat de bereikbaarheid niet in het geding komt.

Collega Van Veen is tevreden over de mate waarin aandacht aan het landschap wordt besteed. ,,Al met al komt er langs de 29 kilometer A2 door het Groene Hart een mooi staaltje infrastructuur voor dieren.’’ Het idee om het hele buitengebied open te houden, heeft Rijkswaterstaat niet helemaal in de hand. De plannen om bij motel Vinkeveen een grote toren op de bestaande bouw te plaatsen, passen helemaal niet in de omgevingsplannen voor de A2. ,,Maar daar doe je niets aan,’’ aldus Terpstra.

 
 
Bron: AD.nl
 
  26-4-2008  


|

FlitsKaart