Roetfilter vrachtwagens werkt niet1044x

De miljoenen die het ministerie van VROM steekt in roetfilters voor vrachtauto’s zijn grotendeels weggegooid geld. Het meest toegepaste filter werkt in door fijnstof geplaagde binnensteden vaak niet - door de lage rijsnelheid - en veroorzaakt zelfs een verhoogde uitstoot van het giftige stikstofoxide (NO2).

Dat zegt de Zwitserse wetenschapper en roetfilterdeskundige Andreas Mayer tegenover het het AD. ,,Ik begrijp niks van het Nederlandse beleid. Je zou zulke filters moeten verbieden,’’ stelt Mayer.

Mayer deed onderzoek naar de halfopen filters die in Nederland het meest worden toegepast. Daaruit bleek dat zij in stedelijk gebied weinig tot geen roet tegenhouden.

Recent onderzoek bij vuilniswagens van de Rotterdamse gemeentereiniging laat een soortgelijk beeld zien. Voor de Arbeidsinspectie is de beperkte effectiviteit reden een betere filter te eisen op vuilniswagens. Alleen zo is de lucht waarin de vuilnismannen werken schoon genoeg te krijgen. Als de werkgever het niet monteert, overtreedt hij de Arbo-wet.

Vrachtwageneigenaren kunnen desondanks per filter maximaal 6250 euro subsidie krijgen. Alleen DAF al heeft er 8000 verkocht, goed voor een half miljoen aan subsidie. VROM kan geen cijfers geven over het totale aantal verkochte filters, maar er is 300 miljoen uitgetrokken voor subsidies.

,,Het is bijzonder kwalijk,’’ zegt Mayer. ,,Er zijn voor vrachtauto’s goede systemen op de markt die bijna al het roet wegfilteren. Nederland zou zulke filters moeten verplichten.

VROM begon vorig jaar oktober met de subsidieregeling voor filters in bestaande vrachtwagens. Daarvoor al zetten Nederlandse deskundigen als hoogleraar Michiel Makkee van de TU Delft vraagtekens bij de effectiviteit van halfopen filters. VROM legde de bedenkingen naast zich neer. Het ministerie baseert zich op het oordeel van TNO en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu die stellen dat de filters een positief effect hebben.

Bron:  AD

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram