Ruim 2900 bonnen vervallen na fout

 

De Politie en het Openbaar Ministerie in Breda hebben besloten om ruim 2900 kennisgevingen van bekeuring te seponeren. Het gaat om bekeuringen die op 16 en 23 september 2008 zijn uitgeschreven bij een snelheidscontrole aan de Rijsbergseweg in Effen. De politie kwam daar in actie nadat zij signalen had ontvangen dat bij wegwerkzaamheden fors te hard werd gereden. De veiligheid van de wegwerkers liep daardoor gevaar.

Politie en Justititie hebben twee redenen om de 2900 bekeuringen te laten vervallen. Zo is inmiddels vast komen te staan dat bij de verwerking van de snelheidsovertredingen een administratieve fout is gemaakt. Verder is ook gebleken dat de tijdelijke snelheidsaanduiding op het moment van controles juridisch wel juist, maar toch niet optimaal is geweest.

De administratie fout is de navolgende: De overtredingen werden geregistreerd buiten de bebouwde kom, terwijl in werkelijkheid de overtredingen binnen de bebouwde kom plaats vonden. Een correctie daarop is juridisch mogelijk, maar dat zou leiden tot een hogere boete. Het gaat de politie bij snelheidscontroles nooit om zo veel mogelijk geld te innen, maar om het vergroten van de verkeersveiligheid en het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers, in dit specifieke geval om de veiligheid van wegwerkers langs de weg.

Overtredingen binnen de bebouwde kom worden harder gestraft dan buiten de bebouwde kom. Ter indicatie: een overtreding van 20 km/u te hard buiten de bebouwde kom levert een boete op van € 134,00. Voor een zelfde snelheidsovertreding binnen de bebouwde kom staat een sanctiebedrag van € 153,00.

Inmiddels is de bebording aangepast en gaat de politie door met controles op lokaties waar wegwerkzaamheden plaatsvinden. Het is mogelijk dat een deel van de ruim 2900 snelheidsovertreders de boete inmiddels heeft betaald. Zij krijgen automatisch het boetebedrag terugbetaald. Alle betrokkenen krijgen binnenkort een sepotbericht van het Centraal Justitieel Incassobureau.

 
 
Bron: De Telegraaf
 
  11-12-2008  


|

FlitsKaart