Schultz wil flitsmarges verkleinen

 

Net als een groot deel van de Tweede Kamer wil ook minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) dat de flitsmarges bij snelheidsovertredingen kleiner worden. Dat heeft zij vandaag gezegd tijdens een overleg over de experimenten om op sommige snelwegtracés de maximumsnelheid te verhogen van 120 naar 130 kilometer per uur.

Omdat apparatuur technische afwijkingen kan hebben, hanteert de politie zogenoemde flitsmarges. Dat houdt in dat per snelheidsmaximum wordt vastgesteld bij welke overschrijding wordt geflitst. In geval van het maximum van 130 wordt pas bij 139 kilometer geflitst.

Zowel Kamerleden als minister vinden die marge te hoog. In overleg met minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) wil ze komen tot een lagere marge. Ook wil ze weten welke nieuwe, betere apparatuur tegenwoordig beschikbaar is en hoe nauwkeurig die kan meten.

Vooruitlopend op haar gesprekken en zoektocht wilde ze nog geen streefmarge noemen. Ze wees op bepalingen van het Openbaar Ministerie en de Hoge Raad, waarin staat dat er sprake moet zijn van duidelijke overschrijding van het snelheidsmaximum. Anders is een opgelegde straf niet houdbaar voor de rechter. Om aan al die aspecten tegemoet te treden, wil ze in overleg en dat kost tijd.

Die tijd weerhoudt haar niet van het laten doorgaan van de acht experimenten op snelwegvlakken waar 130 mag worden gereden. ,,Daar zijn het immers experimenten voor’’, legde ze de Kamer uit. De parlementariërs zijn bang dat de verhoging van de snelheid tot meer verkeersslachtoffers zal leiden. Om dat te kunnen beoordelen willen ze een duidelijke meetmethode.

Schultz zegde daarop toe dat Kamerleden bij de evaluatie van de proef ook kunnen beschikken over het aantal slachtoffers per wegvak. De volksvertegenwoordigers willen dat, omdat ze bang zijn dat een eventuele verhoging van het aantal (dodelijke) ongevallen op de proeftracés ondergesneeuwd raakt in landelijke ongevallencijfers.

 
 
Bron: Algemeen Dagblad
 
  3-9-2011  


|

FlitsKaart