Schultz zet verbreding A27 door. (met reactie minister Schultz) + update





 

De A27 zal ter hoogte van het Utrechtse natuurgebied Amelisweerd worden verbreed tot twee keer zeven rijstroken. Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur zei dinsdag dat ze verder gaat met de voorbereidingen van deze verbreding.

Schultz zei dit, nadat een onderzoekscommissie had aangegeven dat het niet mogelijk was om in de huidige situatie veilig meer rijstroken te realiseren. Volgens Schultz is de verbreding hard nodig om te voorkomen dat rond Utrecht in de toekomst files ontstaan.

De afgelopen jaren werd flink over de verbreding gesteggeld. De oppositie vroeg zich af of die wel noodzakelijk is nu er door de economische crisis minder verkeer op de weg is. Natuurorganisaties verzetten zich tegen het verlies van een deel van het natuurgebied Amelisweerd.

Daarop besloot Schultz een onderzoekscommissie nog één keer goed naar de zaak te laten kijken. Nu die commissie stelt dat het niet mogelijk is om binnen de huidige situatie veilig meer rijstroken aan te leggen, heeft Schultz de knoop over de verbreding doorgehakt.

De minister gaf eerder al aan dat ze zich "tot het uiterste" wil inspannen om het verlies van tussen de 100 en 150 bomen in Amelisweerd te compenseren. Dat wil ze doen door waardevolle bomen elders in het gebied te herplanten. Ook komt er over een lengte van 250 meter een dak op de betonnen snelwegbak.

Reactie minister Schultz van Haegen op rapportage verbreding A27

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft vandaag het onderzoek van de commissie Schoof naar de verbreding van de A27 in ontvangst genomen. In een brief aan de Tweede Kamer meldt de minister dat de rapportage een goede basis is voor de verdere uitwerking van de plannen om de bereikbaarheid in de regio Utrecht te verbeteren.

Minister Schultz van Haegen: “De belangrijkste conclusies van de commissie Schoof zijn voor mij dat in algemene zin een zorgvuldig en uitgebreid besluitvormings- en participatieproces is gevolgd en dat varianten met 2x6 binnen de bestaande Bak in Amelisweerd niet verkeersveilig uitgevoerd kunnen worden. Beide conclusies zie ik als een belangrijke ondersteuning van het gevolgde proces en de genomen besluiten.”

De minister meldt aan de Tweede Kamer dat zij in lijn met de aanbeveling van de commissie na overleg met de betrokken regiopartijen (gemeente Utrecht, provincie Utrecht, BRU) nogmaals het besluit zal nemen dat de varianten met 2x6 rijstroken binnen de bestaande Bak in Amelisweerd definitief afvallen.
De minister neemt de constatering van de commissie dat bij het eerdere besluit om de varianten 2x6 binnen de bestaande bak af te laten vallen de verkeersveiligheidsinformatie niet op orde was ter harte. “Dit betekent dat ik er bij toekomstige projecten en besluiten op zal toezien dat de relevante beslisinformatie explicieter in beeld wordt gebracht, zowel voorafgaand aan het te nemen besluit als achteraf bij de uitleg waarom varianten en alternatieven zijn afgevallen.”

Ook neemt de minister de aanbeveling over om voor het uitgewerkte tracé van de gekozen variant met 2x7 rijstroken een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) te laten maken. “De commissie is van mening dat er vooraf een MKBA uitgevoerd had horen te worden, hoewel dat destijds niet verplicht was. Volgens de Commissie had dit kunnen bijdragen aan het draagvlak voor de plannen. Zoals steeds al de bedoeling was, laat ik een MKBA maken gebaseerd op de voorkeursbeslissing. Ik voer daarmee ook de aanbeveling van de commissie uit.”


RTV Utrecht schrijft: Utrecht blijft strijden tegen verbreding A27

Utrecht legt zich niet neer bij de plannen van minister Schultz om de A27 te verbreden tot twee keer zeven rijstroken.

Het Utrechtse college lobbyt in Den Haag voor een alternatief plan, waardoor de verbreding niet ten koste gaat van de natuur. Volgens verkeerswethouder Lintmeijer is nog niet goed bekeken wat de wegverbreding de samenleving uiteindelijk oplevert.

Ook Utrechtse actiegroepen blijven zich roeren. De Stichting Vrienden van Amelisweerd voert komende zondag actie. De actiegroep roept iedereen op om rond 14.00 uur naar natuurgebied Oud-Amelisweerd te komen.

Volgens de Vrienden van Amelisweerd wordt veel te veel geld uitgegeven aan de wegverbreding, zo'n 1 miljard euro. Dat geld zou volgens de stichting veel beter besteed kunnen worden aan betere fiets-, tram- en spoorvoorzieningen. Bovendien denkt de actiegroep dat de verbreding niet nodig is, omdat de filedruk bij Amelisweerd de afgelopen jaren juist is afgenomen.

Komende maandag praat de Tweede Kamer met minister Schultz over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd.

 
 
Bron: Telegraaf
 
  26-3-2013  


|

FlitsKaart