Scoort BVOM punten?x

Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM), geleid door verkeersofficier Koos Spee wil ook eens punten scoren! Een week geleden stond er in de pers dat hardrijders vaker betrokken zijn bij ongevallen. Dit onderzoek is uitgevoerd door cognitief wetenschappelijke psychologen van de Universiteit van Leiden (UvL) in opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV).Dit onderzoek is nergens te vinden en het ontbreekt daarmee ook enige transparantie. Wij kunnen het onderzoek niet controleren, laat staan een goed oordeel geven over dit betreffende onderzoek! Uit de verschillende persberichten blijkt ook, dat het weer eens niet gaat om een onderzoek, maar om een enquête. Dat is net zoiets als opiniepeilingen, die verschillen van dag tot dag!Natuurlijk verschijnt het persbericht in volle trots en glorie op de website van BVOM, waarin ook wordt gesteld dat de stelling “hardrijders zijn doodrijders” ook opgaat voor kleine snelheidsovertredingen. Hieruit blijkt dat BVOM niet zomaar nieuws op haar site neerzet, maar zichzelf kritiekloos identificeert met deze enquête. En met die identificatie speelt BVOM een politiek spel, wat een overheidsinstantie eigenlijk nooit mag doen!Een voorbeeld. Een paar maanden geleden werd minister Brinkhorst van economische zaken gevraagd welke televisiezender hij het liefst van de kabel zou zien verdwijnen. Dit in het onderwerp van meer concurrentie op de kabel. Dhr. Brinkhorst antwoordde wijs dat het hem om het even is, omdat het publiek dit bepaalt. Natuurlijk heeft dhr. Brinkhorst een persoonlijke mening, maar als minister mag hij deze mening niet geven, omdat een minister en dus een overheid geen voorkeur mag hebben voor zender A of B. Iedereen is voor de wet gelijk.Maar met de kritiekloze identificatie van BVOM ten aanzien van het Leidsche onderzoek wordt wel degelijk van dit principe afgeweken! Wellicht hebben deelnemers van het onderzoek representatieve antwoorden gegeven, het zegt eigenlijk weinig over limietovertreding en ongevalkans.Blootstelling is het sleutelwoord. Mensen die weinig deelnemen aan het verkeer en weinig de snelheidslimiet overschrijden hebben weinig te maken met ongevallen. In tegenstelling tot mensen die veel vaker aan het verkeer deelnemen ook vaker te maken hebben met ongevallen, terwijl zij ook vaker de limiet overschrijden. Een groot probleem bestaat onder de jonge chauffeurs.Nou, dat was me dan een enquête zeg! Het komt precies overeen met het verkeersonveiligheidbeeld dat andere cijfers ook vertellen. De vervalsing van de beeldvorming is alleen, dat men de oorzaak van een ongeval koppelt aan het overschrijden van de limiet, in plaats van het weggebruik. Als je vaker op de weg zit, wordt je vaker blootgesteld aan verkeersonveiligheidrisico’s. Ook wordt het probleem van de jeugd naar voren gebracht, maar dat wás al een probleem dat een hele wereld aan verklaringen kent.In wat moeilijkere woorden: men ziet een correlatie aan voor een causaal verband. Dat betekent net zoveel als, de cijfers zijn toevallig juist, maar men kijkt met de verkeerde bril om de daadwerkelijke problematiek op de wegen te kunnen zien. De bril die men op heeft gezet beïnvloed de beeldvorming ten gunste van BVOM, maar het staat buiten de oplossing van problematiek van verkeersonveiligheid!Het is dus volstrekt verwerpelijk in hoeverre BVOM het publiek belazerd. Maar Koos Spee is nu eenmaal een eigengereide machtswellusteling! Blijkbaar mag in de persoon van Spee de overheid opeens wel een politieke mening hebben en heeft het constitutionele gelijkheidsbeginsel geen waarde meer. Dit laatste mag als automatisme worden gezien, omdat BVOM kritiekloos een persbericht van een discutabel rapport overneemt. Dat de enquête in opdracht was van overheidsdienst AVV doet daar niets aan af! En niet alleen deze enquête, maar ook de berichtgeving van SWOV’s onderzoek over de effecten van verkeershandhaving waren volslagen onjuist. Het is te vernemen dat de de manier waarop BVOM voorlichting geeft op gespannen voet staat met onze grondwet!BVOM is een overheidsinstelling en mag geen mening geven, wat wij bij Flitsservice dus wel mogen! Waarom? Flitsservice is geen overheid, daarom! Voor de overheid weegt het gelijkheidsbeginsel zo zwaar, dat meningen die níet in de wet zijn opgenomen ook niet geuit mogen worden! BVOM rijdt een scheve schaats door hiervan af te wijken, want zij blijkt een instantie te zijn voor enkelen en niet voor ons allen!Nee, Koos Spee scoort meer strafpunten als wij onze informatiestroom bekijken. Wij ontvangen veel informatie van getuigen die gezien hebben dat na een verkeersongeval in de buurt van een flitscontrole de snelheidscontroleur de slachtoffers volslagen laat barsten!Verkeersslachtoffers laten barsten, terwijl je het aantal slachtoffers wilt terugdringen en ook de ernst van het letsel wilt terugdringen. Spee kan de boom in met die AVV enquête, want slapende BOA’s die te beroerd zijn om eerste hulp te geven scoren genoeg strafpunten die een slappe opiniepeiling ooit goed kan maken!Spee kan het zelfs nog uitleggen, want de snelheidscontroleurs mogen hun radarset niet verlaten. Spee is toch zo goed voor de verkeersslachtoffers! Een stuk elektronica is belangrijker dan bloed! Eerlijk gezegd, Spee is een rotvent, geef die BOA’s toch een EHBO cursus en instructie om die radarset snel op te bergen! Het is werkelijk idioot dat Spee instructie geeft om dit soort verkeersslachtoffers volslagen te laten barsten!Dáár kunnen in ieder geval nog punten op worden gescoord, Koos!

Bron:  Flitsservice.nl

Melder: DrNomad

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram