Slepende rechtzaken tegen nieuwe wegen op de helling

 

De inspraak van burgers en milieuclubs bij de aanleg van nieuwe wegen, woonwijken en andere infraprojecten wordt op een andere leest geschoeid om zo slepende rechtszaken te voorkomen. Het kabinet stemde vrijdag in met een voorstel van onder anderen verkeersminister Camiel Eurlings en Jacqueline Cramer (Ruimte).


Insprekers zullen worden betrokken bij een „voorkeursbesluit”, waardoor ze in een vroeg stadium meepraten over voor- en nadelen van de mogelijke oplossingen van een probleem. Dat moet het draagvlak vergroten. Beroep tegen besluiten blijft mogelijk, maar Eurlings denkt dat dit minder zal gebeuren en dat al met al tijd wordt gewonnen bij de aanleg van wegen.

Bij de huidige inspraakprocedures reageert het publiek op plannen of voorlopige besluiten van de overheid. Dat leidt dan vaak langdurige procedures in omdat betrokkenen niet of amper hebben kunnen „meedenken”.

Bij proefprojecten zoals de aanpassing van de N18 (Varsseveld-Enschede) is de nieuwe aanpak uitgeprobeerd. Het is de bedoeling dat dat deze 'publieksparticipatie' wordt gebruikt bij de dertig projecten voor de aanleg van spitsstroken en wegverbredingen, die onder een nieuwe verkeerswet vallen, zei een woordvoerder van Eurlings.

De Tweede Kamer bespreekt na het kerstreces deze zogenoemde spoedwet, die een terugwerkende kracht vanaf 1 januari krijgt.

De nieuwe aanpak vloeit voort uit een advies van een commissie geleid door oud-DSM-topman Peter Elverding. Volgens hem kan de besluitvorming over infraprojecten, die nu gemiddeld elf jaar duurt, in de helft van de tijd. Elverding bestreed destijds dat de inspraak- en beroepsmogelijkheden kleiner zouden worden.

 
 
Bron: Telegraaf
 
  12-12-2008  


|

FlitsKaart