Snelheid A13 naar 80 kmx

Rotterdam - De maximumsnelheid op de A13 gaat, ter hoogte van Overschie, naar 80 kilometer per uur. Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) komt 11 mei naar Rotterdam om de invoering van deze snelheidsbeperking tussen Doenkade en Kleinpolderplein bij te wonen. De A13 kent dan het enige stukje rijksweg in Nederland waar 80 kilometer per uur de maximumsnelheid is. De controle zal uiterst streng zijn. Alle auto's die te hard rijden worden bekeurd, ook al ligt de snelheid maar enkele kilometers te hoog. Lussen in de weg registreren hoe hard op de betreffende 2,5 kilometer snelweg wordt gereden en camera's flitsen digitaal de overtreders. De bekeuringen gaan volautomatisch naar de huisadressen.Rijkswaterstaat verklaart nadrukkelijk dat het niet om de opbrengst van de boetes gaat, maar om de handhaving van de maatregel. In Overschie wordt al vele jaren lang te veel luchtvervuiling door het verkeer gemeten. Alleen als alle auto's echt 80 rijden werkt de maatregel om dat terug te dringen, benadrukt de overheidsdienst.Er is even overwogen of een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur mogelijk was, maar dat pakt eerder nadelig dan voordelig uit omdat dan ook vrachtwagens moeten afremmen en optrekken. Dat veroorzaakt niet alleen heel veel extra uitlaatgassen, maar ook lawaai. Dat zou een deel van het effect van de zojuist geplaatste geluidsschermen teniet doen.Er is geen sprake van een proef. De maatregel wordt meteen definitief ingevoerd. De verwachting is dat de hoeveelheid uitlaatgassen met zeven procent zal afnemen. Rijkswaterstaat noemt dat 'een heel mooi resultaat'. Ook wordt gewezen op de snelheid waarmee de 80 kilometergrens is ingevoerd.De maatregel is door de bewonersorganisaties positief ontvangen. Ze zijn blij dat er eindelijk wat gebeurt, want de overlast is heel groot. Onderwijswethouder E. Kuijper bijvoorbeeld zag er al aanleiding in basisschool De Regenboog, die pal naast de A13 ligt, te laten verhuizen naar een plek waar de lucht schoner is.Minister Netelenbos bezocht vorig jaar Overschie en beloofde toen met maatregelen te zullen komen. Ook milieuminister Pronk erkende toen dat maatregelen nodig waren.

Bron:  Rotterdams Dagblad

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

Je zou zeggen dat dit een maatregel is die nuttig is voor de samenleving. Vermindering van het geluid en de luchtvervuiling. Helaas spreekt het gevallen kabinet (tsja, wat heb je ook te verliezen, een maand voor de verkiezingen) weer eens niet de gehele waarheid. Al vele jaren ligt er tussen Rijswijk en Rotterdam een braak liggend stuk land te wachten op asfalt. De doortrekking van de A4 naar de Beneluxtunnel. Dit kleine stukje asfalt zou de A13 behoorlijk kunnen ontlasten en al helemaal de bewoners.

Maar nee, we bouwen geen klein stukje snelweg, wat op elke wegenkaart al geprojecteerd wordt, we bouwen een trajectcontrole en we brengen de snelheidslimiet naar 80. Volkomen logisch, het levert immers geld op i.p.v. dat het kost.

Kleine tip: Stem vooral op de PvdA als u veel geld wilt betalen voor het gebruik van uw auto. Denk hierbij aan "Het kwartje van KOK", rekeningrijden, de vele files, waar nauwelijks iets aan wordt gedaan, etc, etc.