Snelheid in zones 30 km geremd

 

SOEST - De gemeente Soest gaat vanaf januari op tal van plaatsen snelheidsremmende maatregelen treffen om de 30-kilometersnelheidslimiet af te dwingen. In totaal worden er 45 é 50 straatjuwelen, dat zijn wegversmallingen via mobiele paaltjes, geplaatst.Begonnen wordt in januari met de Eikenlaan. De straten waar verder straatjuwelen komen te staan, zijn: Lange Brinkweg (in totaal zes stuks), Noorderweg, Clemensstraat, Di Lassostraat, Willaertstraat, Obrechtstraat, Willibrordusstraat, Heideweg, Schrikslaan, Nachtegaalweg, Hellingweg, Foekenlaan, Bartolottilaan, Van Beuningenlaan en Nassauplein.De drempels in de Molenstraat worden vervangen door straatjuwelen. Op de Van Straelenlaan in Soest en op de Kampweg/Mercury in Soesterberg komen drempels. Op de Korte Brinkweg wil Soest alleen waarschuwingsposters ophangen. Ook op andere plaatsen komen herhalingsposters met de slogan ,,30 km ook voor ons".Woordvoerder R. Klerks van de afdeling wegen, grondzaken en verkeer zegt dat de snelheidsremmers in die straten komen, die mede door de bewoners als probleemwegen zijn aangemerkt. ,,Er is vooral gekozen voor straatjuwelen, omdat drempels zorgen voor trillingshinder en lawaai.""WegversmallingSoest is eerder dit jaar in de Clemensstraat en de Obrechtstraat begonnen met het plaatsen van straatjuwelen. Een straatjuweel is een één meter hoog paaltje, dat verankerd aan een betonblok op het wegdek wordt gezet. Hierdoor ontstaat een wegversmalling, waardoor automobilisten moeten afremmen en op elkaar wachten voordat ze kunnen doorrijden. De zwart-witte paaltjes hebben reflectoren, zodat ze ook ,,s avonds zichtbaar zijn.Klerks zegt dat Soest heel tevreden is over de straatjuwelen.,,Ze zijn relatief goedkoop. Ze hebben een attentiewaarde. Bovendien hoeven er geen grote ingrepen te worden gepleegd in het wegdek. Ze zijn mobiel en voor fietsers zijn ze verkeersveilig.""Soest is de eerste gemeente in de regio Eemland die van straatjuwelen gebruik maakt. Een straatjuweel kost 907 euro, een drempel op plateau, die ook busonvriendelijk is, kost tussen 6.801 en 11.344 euro.SluiprouteBewoners van de Korte Brinkweg en de Lange Brinkweg, die fungeert als sluiproute voor de Van Weedestraat, zijn kritisch over de plannen. Bewoners van de Korte Brinkweg hekelen dat Soest alleen maar posters wil ophangen, terwijl automobilisten daar ook te hard rijden. Zij willen snelheidsremmers. Bewoners aan de Lange Brinkweg zien als nadeel van straatjuwelen, dat auto"s moeten afremmen en weer optrekken.Volgens Klerks biedt de Korte Brinkweg geen ruimte om straatjuwelen neer te zetten. ,,Je zit daar met parkeervoorzieningen, bedrijfjes en uitritten."" Hij benadrukt dat het niet de bedoeling is van de gemeente om heel Soest vol te bouwen met straatjuwelen. ,,De automobilist heeft ook een eigen verantwoordelijkheid.""

 
 
Bron: Gelders Dagblad
 
  13-12-2002  


|

FlitsKaart