'Snelheid op A73 verlagen naar 80 km/uur'

 

NIJMEGEN - De gemeenten Nijmegen en Beuningen willen dat de maximumsnelheid op een deel van de rijksweg A73 (Nijmegen - Venlo) verlaagd wordt naar 80 km/uur. De snelheidsbeperking is volgens de gemeenten noodzakelijk omdat de snelweg veel te
veel geluidsoverlast en luchtvervuiling veroorzaakt voor de aanwonenden.Nijmegen en Beuningen stellen in een brief aan Rijkswaterstaat voor de snelheidsbeperking voor te schrijven op het wegvak tussen de knooppunten Ewijk en Lindenholt. Het wegvak zou kunnen dienen als proefproject om te bezien of snelheidsmaatregelen de milieukwaliteit gunstig beïnvloeden. De 80 km-maatregel is recent al genomen op een deel van de A13 bij Rotterdam. Volgens een woordvoerder van de gemeente Nijmegen heeft verkeersminister Peijs kenbaar gemaakt dat zij dergelijke experimenten ook buiten de Randstad wil uitproberen.Aanwonenden klagen al jaren over de herrie en de stank van de drukbereden en filegevoelige snelweg. Nijmegen en Beuningen hebben al eerder geprobeerd om maatregelen te laten nemen om de milieukwaliteit in die omgeving te verbeteren, maar dat is toen mislukt. Omdat Peijs nu heeft aangegeven dat zij experimenten zoekt, ziet verkeerswethouder T. Hirdes van Nijmegen een nieuwe kans.De snelweg loopt in Beuningen langs de rand van een nieuwbouwwijk. In Nijmegen voert het weggedeelte dwars door de zuidelijke stadsuitbreiding. Stiller asfalt is volgens de gemeente geen afdoende oplossing, aangezien uit onderzoeken is gebleken dat de luchtkwaliteit langs de weg ook onder de maat blijft, zo zegt de gemeentelijke woordvoerder.

 
 
Bron: De Volkskrant
 
  14-11-2003  


|

FlitsKaart