Snelheidscontroles blijven van kracht

 

Maastricht - Gedeputeerde M. Vestjens (VVD, Verkeer) peinst er niet over het aantal snelheidscontroles in Limburg te verminderen om zo politiesterkte over te hevelen naar de criminaliteitsbestrijding. ,,Ik begrijp dat een deel van de VVD-fractie persoonlijk moeite heeft met die controles, maar ze zijn dringend noodzakelijk''.Hij reageerde op een oproep van VVD-fractieleider J. van Rey in Provinciale Staten. Die stoort zich hevig aan de vele flitscamera's, terwijl op straat een tekort aan blauw zou zijn. Want het is volgens Van Rey voorgekomen dat de ,,politie niet bij een roofoverval kwam opdagen, omdat de agenten drie straten verderop met een flitscontrole bezig waren''.Vestjens liet zijn partijgenoot weten dat het aantal verkeersslachtoffers in Limburg nog te hoog is om de controles te kunnen verminderen. Ze hebben nog steeds de hoogste prioriteit bij de gedeputeerde. Bovendien gaan de controles volgens Vestjens niet ten koste van de veiligheid en de bestrijding van de criminaliteit. Hij zei bij een verschuiving van de prioriteiten te vrezen dat de 56 politieagenten van de verkeershandhavingsteams in Zuid- en Noord-Limburg hun heil elders gaan zoeken. ,,Het is dodelijk om te bezuinigen op de verkeershandhaving'', aldus Vestjens.D66-fractieleider P. Wessels eiste opheldering van Van Rey over zijn bewering dat de politie een roofoverval heeft laten schieten voor een snelheidscontrole. ,,Ik wil precies weten waar en wanneer dat gebeurd is. GS moeten daarover in het driehoeksoverleg met de korpsbeheerder en de korpschefs de politie ter verantwoording roepen. Kan Van Rey dat voorval niet noemen en blijkt het een loze kreet dan maakt hij karikatuur van de politie. Dat is onacceptabel''. De VVD-fractieleider beloofde Wessels in een later stadium met de feiten te komen.De PvdA wil de verkeersveiligheid nog hoger op de agenda, omdat in 2002 79 doden in het Limburgse verkeer zijn gevallen en 746 ziekenhuisgewonden. Met een motie is GS opgedragen om een plan te presenteren voor een versnelde aanpak van de blackspots (de meest onveilige plekken).

 
 
Bron: De Limburger
 
  15-11-2003  


|

FlitsKaart