Snelheidscontroles: goed idee!1014x

Het controleren van de snelheid is heel zinvol, vindt 88 procent van de inwoners van de regio Haaglanden.

De brave burgers in onze regio rijden bovendien maar zelden te hard, dragen hun autogordel en stoppen voor rood licht.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar de mening van automobilisten, dat het BVOM door TNS / NIPO heeft laten uitvoeren. Het draagvlak voor snelheidscontroles is in deze regio zelfs bijzonder groot: 88 procent. Landelijk is dit percentage 82 procent.

Percentage hardrijders daalt
Bovendien is het percentage Haaglandse automobilisten dat regelmatig te snel rijdt op een 80-kilometerweg gedaald van 28 procent naar 17 procent. Dit percentage ligt aanzienlijk lager dan het landelijk percentage, dat op 26 procent ligt.

Bebouwde kom
Helaas zijn er niet alleen positieve trends zichtbaar in de regio Haaglanden. Uit het onderzoek blijkt dat er in Haaglanden ten opzichte van het landelijk gemiddelde vaker te snel wordt gereden op 50-kilometerwegen. 26 procent rijdt heel vaak of regelmatig te snel, ten opzichte van 19 procent landelijk.

Vrijwel iedereen is het eens met alcoholcontroles en controles bij stoplichten. Ook de autogordel doen vrijwel alle inwoners om.


Bron:  Politie Haaglanden

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram