Snelheidsmaatregel Overschie positief

 

De luchtkwaliteit in Rotterdam Overschie is vijf tot tien procent verbeterd en de geluidhinder is verminderd na invoering van de maximumsnelheid van tachtig km per uur. Dat blijkt uit een evaluatie van Rijkswaterstaat. Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft de evaluatie vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Sinds mei 2002 geldt bij Overschie een maximumsnelheid van tachtig kilometer per uur in plaats van honderd. De snelheidsmaatregel geldt 24 uur per dag, waardoor ook de geluidsoverlast van hardrijders in de nachtelijke uren is verdwenen.Daarnaast is op het deel van de A13 bij Overschie een trajectcontrole van kracht. Dat betekent dat over het gehele traject camera’s staan opgesteld die de gemiddelde snelheid van een auto meten.

Naast een milieuonderzoek heeft Rijkswaterstaat ook de effecten op de doorstroming, de verkeersveiligheid en de beleving van de weggebruiker onderzocht. Uit de evaluatie blijkt onder meer dat de doorstroming gelijkmatiger is dankzij de invoering van de trajectcontrole. Een eerste korte meting geeft tevens de indruk dat de snelheidsverlaging een positieve invloed heeft op de verkeersveiligheid. Voor een totaalbeeld wordt ook de komende tijd de meting voortgezet. De automobilisten zijn over het algemeen positief over de maatregelen. Zij vinden het verkeersbeeld rustiger en daardoor veiliger. Vrachtwagenchauffeurs wijzen er echter op dat veel automobilisten aan het begin van het 80-kilometertraject hard remmen en vinden dat gevaarlijk.

Uit de evaluatie blijkt verder dat de snelheidsverlaging op de A13 bij Overschie niet zonder meer te kopiëren is naar andere locaties. De effecten worden sterk beïnvloed door de ligging van de snelweg ten opzichte van de bebouwing, het verkeersaanbod, de mate van filevorming, de verhouding vrachtverkeer en personenauto’s, de inrichting van de snelweg en andere bronnen van luchtverontreiniging. Gezien de positieve resultaten wordt de tachtig kilometer regeling bij Overschie in elk geval voortgezet. Ook het trajectcontrolesysteem blijft staan.

 
 
Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 
  7-7-2003  


|

FlitsKaart