'Snelheidsovertreder' beurt 10.000 Euro van Justitie na bezwaar!59919x

Op 11 juni wordt een Flitsservice medewerker midden in de nacht betrapt op het rijden met een snelheid dat boven de geldende limiet lag op een verder bijna lege A28 in Drenthe. Tenminste, dat zegt de politie.

De 33 jarige man is van mening dat er een onjuiste meting heeft plaats gevonden en gaat in beroep tegen de bekeuring.

Boetes onder de 30km/u (40km/u op snelwegen) vallen onder de Wet Mulder, ook wel de Wet Administratieve Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV), wat weer onder het Bestuursrecht valt. Deze wet is gemaakt vooral om het Justitie makkelijk te maken. In plaats van dat u onschuldig bent, totdat schuld in rechte is komen vast te staan en dat Justitie wettig en overtuigend dient te bewijzen dat u de dader bent, dient u dat nu te doen. U dient maar te bewijzen dat u het niet gedaan heeft. Een vrijwel onmogelijke opgave.

Als vroeger een bezwaarschrift werd ingediend waarbij gevraagd werd om iets simpels als het ijkrapport, werd dit steevast afgewezen. Volgens de Hoge Raad staat nergens in de Wet Mulder beschreven dat u daar recht op hebt. Technisch klopt dit, maar Flitsservice.nl heeft al vaker bewezen dat radarapparatuur soms ongeijkt is, zoals u hier en hier kunt lezen.

Gelukkig is daar nu de Wet Openbaarheid Bestuur(WOB). Al een aantal jaar geleden werd door de heer Jan van Dijk, die helaas veel te vroeg overleden is, een procedure gewonnen die Justitie verplichtte om onder de WOB alle relevante stukken toe te sturen.

De 33 jarige man deed een WOB verzoek aan de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (cvOM) voor alle relevante stukken. Het cvOM reageerde hier totaal niet op. Na enkele herinneringen heeft de man, ondersteund door het Flitsservice juristen team, een beroep op de Bestuursrechter te Assen gedaan om de Officier van Justitie (OvJ) te dwingen een beslissing te nemen. Op dagvaardingen werd wederom totaal niet gereageerd. Uit het onderstaande vonnis blijkt ook de irritatie van de rechter. De Bestuursrechter veroordeelde de OvJ om binnen 2 weken een beslissing te nemen op het WOB verzoek, of anders 250,- euro per dag te verbeuren aan eiser met een maximum van 10.000,- euro. De ovJ heeft 6 weken de tijd gehad om in verzet te gaan, maar wederom totaal geen reactie vanuit het cvOM.


Dat is mooi verdiend!Op 18 april werd de 10.000,- euro grens bereikt! Tijd om de Gerechtsdeurwaarder in te schakelen om het geld te innen. Deze procedure loopt nog, maar wij gaan uit van volledige medewerking van de Staat, wie dit uiteindelijk zal moeten ophoesten. "Regels zijn immers regels", zo zegt Koos Spee, flitspaalofficier van Justitie, altijd graag en "daar heb je je maar aan te houden, dat is democratisch besloten".

Wij, als Flitsservice, staan perplex over de slordigheid vanuit het Openbaar Ministerie. Er is totaal(!) niet gereageerd op dit alles.

De WOB biedt u de mogelijkheid om Justitie te dwingen aan te tonen dat alles in orde was. Dat er geen ongeijkte apparatuur werd gebruikt, dat er geen ongecertificeerde ambtenaren achter de radarapparatuur zitten en wat u verder maar denkt nodig te hebben. U kunt daarna altijd overwegen om alsnog een inhoudelijk bezwaar op uw bekeuring te schrijven.

Op onze website en forum, onder de kop Juridisch staat precies uitgelegd hoe de WOB in z'n werk gaat. Specialisten op ons forum helpen u graag bij uw WOB verzoek.

Wob ze!


De uitspraakBron:  Flitsservice.nl