Snelheidsovertreder heeft geen recht op inzage ijk

 

Een snelheidsovertreding begaan en een acceptgiro ontvangen? In verschillende media wordt de burger de laatste tijd aangeraden om in beroep te gaan tegen deze overtreding. De tip is om in het beroep het vermoeden uit te spreken dat de meetapparatuur niet in orde was en inzage te vragen in het ijkrapport van de betreffende meetapparatuur. "Zonde van de moeite én de postzegel", meent mr. J. Spee, hoofd van het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM).De Hoge Raad heeft namelijk de uitspraak gedaan dat er geen wettelijke bepaling is die voorschrijft dat in geval het gaat om een met radarapparatuur geconstateerde snelheidsovertreding het ijkrapport van die apparatuur deel uit maakt van de stukken. Dat betekent dat betrokkene geen aanspraak kan maken op inzage van het ijkrapport. "Een beroep aantekenen met als argument dat men het ijkrapport wil zien, heeft dan ook geen kans van slagen. Het Openbaar Ministerie beantwoordt dergelijke brieven met een verwijzing naar de uitspraak van de Hoge Raad (HR.6/4/99, 725-98-V)", aldus mr. J. Spee

 
 
Bron: Openbaar Ministerie
 
  2-7-2002  


|

FlitsKaart