Snelle bekeuring bij klein delict overwogen

 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt of agenten bij kleinere delicten sneller een bekeuring kunnen uitschrijven in plaats van een tijdrovend proces-verbaal op te maken.

Onderzocht wordt welke overtredingen in aanmerking komen voor snelle boetes en of het juridisch haalbaar is. Politiemensen geven volgens een woordvoerder aan dat het schrijven van een proces-verbaal heel veel tijd kost die beter besteed kan worden aan ander politiewerk. Daarom wordt onderzocht of het wenselijk is kleine criminaliteit op een andere manier af te handelen.

Het Openbaar Ministerie beslist naar aanleiding van het proces-verbaal van de politie of iemand moet worden bestraft en hoe.

 
 
Bron: Nieuws.nl
 
  2-2-2009  


|

FlitsKaart