Snelwegen met 14 rijbanen door Bloemendalerpolder

 

Minister Eurlings (CDA) wil de snelwegen tussen Almere en Amsterdam verder verbreden om het oprukkende autoverkeer meer ruimte te geven. Met zijn voorstel zal het kabinet morgen waarschijnlijk instemmen. De Tweede Kamer is niet onverdeeld enthousiast.

Het CDA-Kamerlid Haverkamp vreest voor de gevolgen als de minister besluit een veertienbaanssnelweg door de Bloemendalerpolder – een verbreding van de A1 – neer te leggen. „Dat zorgt voor een hoop extra verkeer, waar omwonenden veel last van gaan hebben. De Kamer dreigt op de vingers te worden getikt door de Raad van State”, waarschuwt Haverkamp.

Over een verbreding van de A9 is hij helemaal niet te spreken. „Dan zijn de effecten nog groter dan bij de A1. Elke dag zullen er dan 76.000 auto’s meer over de Gaasperdammerweg rijden, waarbij op minder dan 300 meter afstand ongeveer 25.000 mensen wonen. Is dat een keuze voor het milieu?”

Haverkamp wees zijn partijgenoot Eurlings dinsdagavond nog eens op de mogelijkheid van een tunnelverbinding tussen de A6 en de A9 langs het Naardermeer. „Dat is een alternatief dat minder overlast levert.”

Eurlings was verbaasd dat het CDA-Kamerlid een kabinetsbesluit van vorig jaar opnieuw ter discussie stelde. Haverkamp: „Als er nu weer over gestemd zou worden, zou er geen meerderheid meer voor zijn.” Eurlings: „Maar toen was die er wel, en ik wil vaart maken. Ik kan niet alles opnieuw bespreken, dat zorgt voor te veel vertraging.”

Alhoewel GroenLinks tegen de Naardertunnel is, voorspelde ook Kamerlid Duyvendak problemen voor de minister bij verbreding van snelwegen. „U gaat nat op de luchtkwaliteit als u uw plannen doorzet”, zei hij tegen Eurlings. „Bovendien passen zeven, acht, negen rijstroken brede wegen niet in een regio met meer dan een miljoen bewoners.” De gemeente Almere wil echter pas instemmen met de geplande bouw van 60.000 woningen als het kabinet werk maakt van de A9.

De meeste Kamerleden benadrukten vooral het belang van verbetering van het openbaar vervoer tussen Almere en Amsterdam. Roemer (SP): „We investeren al dertig jaar in wegen zonder dat het fileprobleem wordt opgelost. Als we zo doorgaan, vrees ik dat we binnenkort drie volwaardige ringen rond Amsterdam hebben. Een integrale aanpak van ruimtelijke ordening is belangrijk. Het mag nooit meer gebeuren dat er ergens wordt gebouwd en dat men pas later kijkt hoe je daar kunt komen.”

Ook coalitiegenoot Cramer (ChristenUnie) zei het jammer te vinden dat het geld voor wegen altijd besteed wordt aan uitbreiding, terwijl het geld voor openbaar vervoer meestal naar onderhoud gaat en niet naar méér spoor. Cramer voelt er wel voor om gereserveerd geld voor wegen toch in het spoornetwerk te stoppen.

Zelfs de VVD zei bij monde van Neppérus aan openbaar vervoer te denken om de logistieke problemen tussen Almere en Amsterdam op te lossen. Haar fractiegenoot De Krom zei vorige maand echter nog dat verbreding van de A9 essentieel is. PvdA’er Vermeij was voorzichtig: „Wij zien bij het besluit over de snelwegen het liefst samenhang met het openbaar vervoer.”

Het vorige kabinet besloot een jaar geleden al tot verbreding van delen van de A1, A6 en A10-Oost om de files aan te pakken, maar een besluit over een nieuwe A9 of Gaasperdammerweg durfde toenmalig minister Peijs (CDA) niet aan.

De minister van financiën vond de oplossingen voor de inpassing van de weg, die door een drukke woonwijk loopt, veel te duur. Aan het project betalen behalve het Rijk ook de provincie Noord-Holland en enkele gemeenten mee, waaronder Amsterdam.

 
 
Bron: Trouw
 
  10-11-2007  


|

FlitsKaart