Snelwegen mogen worden verbreed

 

De Raad van State heeft bepaald dat de snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere mogen worden uitgebreid. De bezwaren van ruim veertig particulieren, bedrijven en organisaties zijn ongegrond verklaard.
Het gaat om één van de grootste wegprojecten van de afgelopen tien jaar in Nederland.

De beslissing van de Raad van State heeft de volgende gevolgen:

* Op een aantal trajecten van de A1, A2, A6, A9 en A10-Oost kan het aantal rijbanen worden uitgebreid naar vier of vijf per rijrichting.
* Twee tunnels - de Keizer Kareltunnel en de Gaasperdammertunnel - in de A9 zullen worden aangelegd.
* 100 bestaande bruggen en viaducten worden aangepast en een aquaduct worden gebouwd onder De Vecht.
* Vijf grote verkeersknooppunten worden aangepakt.

De minister wil met de uitbreiding verkeersproblemen in de noordelijke Randstad oplossen en de bereikbaarheid in de regio verbeteren. In 2020 moeten de werkzaamheden klaar zijn. De totale kosten zijn 4,4 miljard euro.

Dit waren de bezwaren van de tegenstanders:

* Ze niet overtuigd van de noodzaak van alle maatregelen, omdat de prognoses over de toename van het aantal inwoners en de groei van Almere in de loop der tijd zijn gewijzigd.
* Ze vinden dat de minister een nieuw milieueffectrapport had moeten opstellen, omdat het project uit zou gaan van verouderde verkeersgegevens.
* Ze vrezen dat de luchtkwaliteit door de weguitbreiding zal verslechteren.
* Ze vinden dat de minister te weinig maatregelen treft om geluidsoverlast tegen te gaan.
* De verbredingen zouden nadelige gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid en voor vijf beschermde natuurgebieden in de buurt van het traject.

Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk. Lees hier de volledige tekst van de uitspraak.

Filezwaarte daalde fors in 2011

De filezwaarte (lengte vermenigvuldigd met duur van de file) is in 2011 sterk gedaald, bleek eind december uit cijfers van de ANWB. De filezwaarte is ten opzichte van het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar met 27 procent is gedaald.

Volgens Rijkswaterstaat is de daling van de filedruk te danken aan de verbreding van wegen en de openstelling van spitsstroken. Het aanleggen van meer asfalt is een effectief middel om snel resultaat te boeken. Eén procent meer wegcapaciteit zorgt al voor een afname van het aantal files.

 
 
Bron: NRC
 
  1-4-2012  


|

FlitsKaart