SP: 'Maximaal 80 op alle wegen in provincie'Alkmaar-Op alle Noord-Hollandse wegen waar nu een maximumsnelheid geldt van honderd, moet de limiet terug naar tachtig. Met dit voorstel komt de Socialistische Partij (SP) in provinciale staten van Noord-Holland. Tijdens de statenvergadering, aanstaande maandag, wordt een motie hierover ingediend.Initiatiefnemer Bert Putters rekent op een politieke meerderheid zodat deze maatregel snel ingevoerd kan worden.Volgens de SP draagt structurele verlaging van de snelheid bij tot een betere veiligheid en luchtkwaliteit. ,,Die is toch al niet zo best in Nederland dus doe je ook nog iets positiefs voor het milieu'', licht woordvoerder Bert Putters toe. ,,Je moet dit beslist niet beschouwen als autootje pesten. Helemaal niet zelfs. Maar als je hiermee meerdere vliegen in één klap kunt vangen, moet je dat ook snel doen. In praktisch opzicht is dit plan vrij eenvoudig te realiseren. Je hoeft alleen de borden langs de weg maar aan te passen.''Experimenten rondom de grote steden wijzen volgens Putters uit dat het wel degelijk werkt. De conclusie van de VerkeersInformatieDienst (VID) dat 80-kilometerzones in veel gevallen juist langere files veroorzaken, deelt Putters niet helemaal. ,,Om te beginnen, moet het verkeer op veel plaatsen nog wennen aan de maatregel. Verder blijkt dat de doorstroming gunstig wordt beïnvloed en dat het tijdverlies uiterst gering is. En daar draait het in feite om. Want of je nu honderd aanhoudt of tachtig, het maakt in tijd absoluut niet veel uit. Dan kun je toch beter tachtig als maximumsnelheid introduceren als het voor mens en milieu beter is.''Doorstroming
Gelijkmatige doorstroming is volgens Putters op elk traject van cruciaal belang. In dat opzicht pleit de SP ook voor een verbetering van de zogeheten groene golven. Dat zijn weggedeelten waar verkeerslichten zodanig op elkaar zijn afgestemd dat er bij een bepaalde snelheid een doorstromend effect van weggebruikers ontstaat. Die opzet werkt volgens Putters niet overal optimaal. ,,Die groene golven hebben op verschillende plaatsen een stop in de verschillende verkeerslichtinstallaties. Dat is juist nadelig voor het milieu en ook de doorstroming van het verkeer.''Putters rekent op een politieke meerderheid. Hij baseert die aanname op een motie van gelijke strekking die eerder in de gemeente Zaanstad werd aangenomen. De SP heeft bij de motie een gedetailleerde lijst gevoegd van alle provinciale wegen waar een maximum geldt van tachtig. Het gaat om een tiental trajecten, in zowel de Noordkop, West-Friesland als de IJmond en de Zaanstreek.

Bron:  Noordhollands Dagblad

Melder: Harold