Spee hekelt het democratisch procesx

Landelijk hoofdofficier van justitie Koos Spee hekelt het democratische proces in het televisieprogramma “Wegmisbruikers” van 17 april 2004. In het verkeersprogramma, dat Spee een podium geeft, zegt dhr. Spee over snelheidslimieten dat wij in Nederland maar eens moeten stoppen met kruidenieren.Als een norm wordt vastgesteld, dan richten mensen allerlei werkgroepen op om te discussiëren of die norm wel zo goed is.Spee heeft de wens dat dit soort overleg beëindigd wordt en dat men de norm gewoon als de norm ziet en dat iedereen hier zich aan houdt.Met dit antidemocratische standpunt komt Spee’s ware aard voor de dag. Als je niet meer mag discussiëren over de norm, dan zet je het democratische proces stil en negeer je de meningen van mensen die ten grondslag liggen aan dit democratische proces. Onderdeel van dit proces is, dat de burger de vrijheid heeft om van mening te veranderen, waardoor normen juist aangepast kunnen worden. Een norm is daardoor niet vereeuwigd en ook niet onveranderbaar.Eerder vertoonde Spee al een discutabel gedrag, waarbij hij weigerde om de pers te woord te staan. Spee vermeed consequent iedere vorm van een pittig debat. Alleen TV optredens waarin de onpopulaire hoofdofficier niet al te scherp aan de tand werd gevoeld kon zijn medewerking krijgen. Dhr. Spee heeft onder meer geweigerd om in debat te gaan met advocaat mr. Willem Anker in Nova.Verder probeert Spee de pers onder controle te krijgen. Slachtoffer van deze megalomane praktijken is het programma “Blik op de weg”. Door onderwerping aan Spee te weigeren, wordt het bestaan van “Blik op de weg” bedreigd. Ogenschijnlijk wordt het gelijkheidsbeginsel, teneinde van ordinaire machtspolitiek, even vergeten.In de afgelopen jaren heeft Spee carrière gemaakt door van de openbare weg een politiestaat te maken.Protest websites als Flitsservice.nl werden geadviseerd om naar de politiek te stappen om voor haar belangen op te komen. Nu gaan er daadwerkelijk een aantal mensen achter de schermen regelmatig op bezoek bij de volksvertegenwoordigers en nu blijkt Spee als standpunt in te nemen dat dit soort overleg niet meer zou moeten mogen.Het is van de zotte dat Spee zo onhandig dit standpunt tegen het democratische proces inneemt! Wellicht is zijn allesoverheersende macht de hoofdofficier naar het hoofd gestegen! Blijkbaar moet iedere bedreiging van Spee’s verregaande mandaat verboden worden! Arrogantie ten top!Nu is het heel erg flauw om de discussie op de man te spelen. Echter in dit geval beseft Spee niet dat hij in zijn openbare functie te maken heeft met krachten uit de democratische samenleving. Tot nu toe heeft Spee die krachten van zich af weten te houden door middel van diverse buffers, maar om het democratische proces te hekelen, waardoor dhr. Spee nota bene zijn beroep heeft kunnen verkrijgen is een onacceptabele misstap!De politiek moet nu toch echt gaan ingrijpen! Een man met zoveel macht die indirect zegt dat wrijvende krachten uit de samenleving verwerpelijk zijn, moet toch echt eens een stevig functioneringsgesprek krijgen! Iemand met zulke antidemocratische opvattingen is op zo’n hoge post zeker geen verrijking van de democratie!

Bron:  Flitsservice.nl

Melder: DrNomad

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram