Spitsstrook A50 helpt maar even

 

ARNHEM - De nieuwe rijbanen die tijdens de spits worden ingericht op de vluchtstroken op de A50 bieden niet langer dan tot 2010 soelaas voor het drukke verkeer ter hoogte van de afslag Schaarsbergen. Tegen die tijd ontstaan opnieuw opstoppingen.Dit is te lezen in een afstudeerscriptie voor de opleiding verkeerskunde aan de Internationale hogeschool Breda.De opsteller ervan, E. Janssen, concludeert dat er ondanks de nog nieuw in te richten spitsstroken rond 2010 weer opstoppingen ontstaan.Hij baseert dat op het feit dat het verkeersaanbod op de A50 tussen 1993 en 2001, dus in acht jaar, met bijna 40 procent is gegroeid en te verwachten valt dat deze toename doorzet. In '93 reden er dagelijks over de betreffende rijksweg 28.500 auto's, in 2001 was dat toegenomen tot bijna 40.000. Ruim eenvijfde deel bestond uit vrachtverkeer.De scriptie onderzocht de gevolgen van het afsluiten van de afrit van de A50 ter hoogte van Schaarsbergen.Dat levert op de rijksweg zelf minder verkeershinder op dan nu het geval is. Want een afrit veroorzaakt altijd vertraging als gevolg van het voorsorteren en afremmen. Daarnaast is er geen sprake meer van sluipverkeer dat de afrit gebruikt om de file zoveel mogelijk te vermijden.Rijkswaterstaat wil de afrit afsluiten en het verkeer dat deze richting op moet 1300 meter door laten rijden tot de afslag naar Arnhem. Er worden al proeven mee genomen.Berekend is dat de afrit Arnhem-Centrum voldoende capaciteit heeft om het extra verkeer te verwerken dat hier bij sluiting van Schaarsbergen gebruik van maakt.Op rijksweg 50 wordt de vluchtstrook binnenkort tijdens de spits ingeschakeld als extra rijstrook. Op dat moment kunnen auto's met pech en hulpvoertuigen geen gebruik maken van de strook. Over de veiligheid van het gebruik van spitsstroken is volgens Janssen niet veel bekend. In Nederland gaat het om de introductie van dit hulpmiddel. Omdat de strook na verloop van tijd weer ophoudt en auto's van de spitsstrook moeten invoegen, kan het aantal ongevallen toenemen.Afsluiting van de afrit-Schaarsbergen zal tot gevolg hebben dat de afritten Centrum, Delhuijzen en Apeldoornseweg meer verkeer te verwerken krijgen. Volgens de opsteller van de scriptie wordt Delhuijzen zelfs overbelast als de huidige situatie intact zou blijven. Dit kruispunt moet dan ook worden uitgebreid.Janssen geeft in zijn scriptie nog eens aan waar de filevorming op de A50 bij Schaarsbergen aan te wijten valt. Dat is het gevolg van de voor vrachtverkeer steile helling.Personenauto's voegen hier in, de vrachtwagens moeten daarvoor afremmen en komen lange tijd niet meer op snelheid. Hierdoor wordt het overige verkeer opgehouden.

 
 
Bron: Gelderlander
 
  9-3-2002  


|

FlitsKaart