Staat 3VO nog in de samenleving?x

Stond 3VO eerst nog voor verkeersveiligheid, tegenwoordig staat 3VO voor duurzaamheid. Duurzaam betekent tegenwoordig hetzelfde als “terugdringen van autobezit en gebruik”. Het is niet zozeer de kennis die regeert, maar de emotie.Heleen Rijnkels, de nieuwe woordvoerster van 3VO heeft recentelijk dit beeld al een paar keer bevestigd. Ging het om de verhoging van de minimum brommerleeftijd naar 18, uiteindelijk had dit meer te maken met overlast (lees milieu) dan met verkeersveiligheid. Deugdelijke veiligheidsalternatieven werden van tafel geveegd, waaruit blijkt dat 3VO allerminst het beste voor heeft met de gemotoriseerde verkeersdeelnemer.In een opportunistische opvlieging moest er ook een persbericht de deur uit, vlak na een akelige kettingbotsing op de A15. Een jonge Liburgse vrouw van 30 jaar liet hierbij jammer genoeg het leven. De kettingbotsing werd veroorzaakt door zeer dichte mist en er waren 60 auto’s bij betrokken. 3VO wist het weer te verdraaien naar het “sportieve rijgedrag” van enkelen, die de kettingbotsing zou hebben veroorzaakt. Veel zinniger klonk de uitleg van een TNO medewerker die beweerde dat de grootste problemen ontstaan als de automobilist van een zeer overzichtelijke situatie naar een onoverzichtelijke situatie gaat. Niet de dikke mist was de boosdoener, maar de extreme *overgang* van zicht naar geen zicht.
Ook dhr. Brookhuis, hoogleraar aan de RUG, mocht een zegje doen. Hardrijden zou stoer zijn maar over mist had dhr. Brookhuis geen zinnige bijdrage. Dhr. Brookhuis is verkeerspsycholoog en bestudeert al 20 jaar het gedrag van automobilisten vanuit de trein. Dhr. Brookhuis heeft bij de TU-Delft onderzoek gedaan naar een snelheidsbegrenzer in iedere auto, gefinancierd door SWOV.Mevrouw Rijnkels mocht onlangs ook iets zeggen over de limietverhoging van tourbussen. Voormalig minister de Boer heeft de limiet verhoogd naar 100km/u op de snelweg. Dit is vanaf mei 2005 van kracht. Volgens Rijnkels zal sneller nooit meer veiligheid geven en zou de limiet van tourbussen eigenlijk nog verder omlaag moeten gaan. Nu is die limiet nog 80km/u, dus mw. Rijnkels heeft het over een snelheidslimiet van 70 of nog lager voor tourbussen op de snelweg.Volgens de filosoof Fritjov Kapra is duurzaamheid een onwenselijk begrip. Duurzaamheid zou dynamiek tegen gaan. In gewoon Nederlands betekent het, dat de wereld (en dus ook een samenleving) voortdurend in verandering is en dat duurzaamheid deze veranderingen frustreert. Het is duidelijk dat de burger de wens heeft om auto te rijden. Terugdringing van autobezit en gebruik frustreert die wens en wordt terecht het “automobilist pesten” genoemd. Duurzaamheid is een verzekering tegen verandering, groei en verbetering! In verkeersland is duurzaamheid een verzekering dat mensen de auto worden uitgejaagd.Duurzaamheid in milieu en verkeersveiligheid zijn bijvoorbeeld dodelijk voor creativiteit. Omdat milieu en verkeersveiligheid op één hoop worden gegooid, betekent dat uitstekende alternatieven niet interessant zijn. Neem bijvoorbeeld de continue ontwikkeling van schonere auto’s, we hadden de katalysator al en waarschijnlijk krijgen we binnenkort roetfilters voor dieselmotoren. Dit is geen alternatief voor 3VO’s vriend Milieu Defensie omdat het de duurzame doelstelling – terugdringen van de auto – niet nastreeft. Het beter opleiden van de jeugd om adequater om te gaan met hogere snelheden – een succesvol beproefd concept in Duitsland – is geen verkeersveiligheid alternatief omdat het de duurzame doelstelling niet nastreeft. Verhoging van de minimum brommerleeftijd haalt de brommer uit het verkeer, 3VO streeft een milieu doelstelling na en is dus voorstander van “Plan 18”.De emotie regeert, niet de kennis. SWOV heeft een rapport gepubliceerd over de verschillende vergaderingen die in dit land worden gehouden. Dit zijn vergaderingen waarbij enkele vertegenwoordigers van overheden (provinciale overheden bijvoorbeeld) aanwezig zijn, diverse milieuclubs en mensen van 3VO. Uit dit rapport blijkt dat 3VO het continue laat afweten en niet op de vergaderingen komt opdagen. Mw. Rijnkels vertegenwoordigt een organisatie die te beroerd is om zichzelf in haar eigen onderwerp te verdiepen!3VO loopt niet alleen de kantjes er vanaf als het aankomt op overleg. Nee, Heleen Rijnkels wil tijdens publieke optredens nog wel eens gooien met SWOV rapporten en een waterval aan cijfers geven. Voor een klein publiek dat wél op de hoogte is van die rapporten en ook weet hoe de vork in de steel zit is het duidelijk dat 3VO de genoemde rapporten zelf niet leest! De manier waarop mw. Rijnkels de bevinding van die rapporten publiekelijk uitlegt, doet vermoeden dat één van SWOV’s schoonmakers zelfs betere voorlichting zou kunnen geven!De witte broodweken zijn inmiddels voorbij. Rijnkels stuntelt inmiddels op de publieke tribune en demagogie zou nog een compliment zijn voor haar uitspraken. Ze rijdt steeds weer dezelfde scheve schaats, ze komt onzeker en ongeloofwaardig over. Bert Woudenberg had veel meer professionaliteit als woordvoerder, kwalificatie die Rijnkels overduidelijk mist!Het lijkt erop dat 3VO op nationaal niveau het hart voor de zaak heeft verloren. Met Rijnkels als woordvoerder zal 3VO steeds verder buiten de samenleving komen te staan. Zij is gewoon niet kritisch genoeg naar haar informatieleveranciers en daarmee onzeker en ongeloofwaardig. Rijnkels komt halsstarrig, gepolariseerd en onredelijk over in het publieke debat en dat maakt haar onbetrouwbaar en ongewenst. Al met al lijkt het er steeds meer op dat 3VO van een andere planeet komt!

Bron:  Flitsservice.nl

Melder: DrNomad

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram