Steeds meer boetes in verkeer

 

Den Haag - Het aantal automobilisten dat wordt beboet in het verkeer neemt pijlsnel toe. In 2000 waren er 5,5 miljoen zaken tegen hardrijders, in 2004 al bijna 7,1 miljoen. Ook het aantal foutparkeerders dat op de bon wordt geslingerd stijgt stevig, van 930.000 tot bijna 1,1 miljoen.Dat becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een rapport over de rechtspraak in ons land. Daaruit blijkt ook dat de uitgaven aan justitie en rechtspraak in tien jaar tijd meer dan verdubbeld zijn, van 500 miljoen euro in 1995 tot bijna 1,3 miljard euro in 2004. Veel geld was nodig voor extra personeel.Samen behandelen justitie en rechterlijke macht meer strafzaken dan tien jaar geleden: 102.000 strafzaken bij de rechtbanken in 1995, tegen 133.000 vorig jaar. Opvallend is dat het aantal schuldigverklaringen is afgenomen van 126.000 naar 97.000, terwijl het aantal vrijspraken juist is toegenomen van ruim vierduizend naar bijna zesduizend.Het aantal strafzaken wegens geweldsmisdrijven is fors gegroeid, van bijna 29.000 in 1995 naar bijna 48.000 in 2004, terwijl het aantal drugszaken is verdubbeld van tienduizend tot bijna 19.000.Uit het rapport blijkt ook dat het aantal familiezaken, waaronder echtscheidingszaken, bijna is verdubbeld: van bijna 74.000 in 1995 naar ruim 135.000 in 2004.

 
 
Bron: Dagblad van het Noorden
 
  27-6-2006  


|

FlitsKaart