Steeds meer Groningers houden zich aan maximumsnelheid

 

Draagvlak voor verkeersregels en –controles in 2008 toegenomen
Provincie Groningen, 26-02-2009 • Het draagvlak voor verkeersregels en –controles onder Groningse automobilisten lag in 2008 op een hoog niveau. Bovendien houden steeds meer Groningse automobilisten zich aan de snelheidslimiet. Regiopolitie Groningen is blij met de cijfers, zegt Fred Timmerman, chef van het Cluster Verkeershandhaving. De resultaten volgen uit onderzoek van het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM).

Het BVOM vraagt jaarlijks 6.000 weggebruikers naar hun eigen verkeersgedrag en hun mening over verkeersregels en –controles met betrekking tot de politiespeerpunten gordel, rood licht, alcohol en snelheid. Uit het onderzoek over 2008 bleek dat in Groningen het draagvlak voor zowel de verkeersregels als de controles op naleving van deze regels hoog is. Met name alcoholcontroles krijgen veel waardering; snelheidscontroles op autosnelwegen worden het minst als zinvol beoordeeld.

Verder vinden Groningse automobilisten, vaker dan landelijk het geval is, dat de politie te weinig op het dragen van een gordel controleert. Voor controles op door rood licht rijden geldt het omgekeerde: het percentage Groningers dat vindt dat er onvoldoende gecontroleerd wordt op door rood rijden is beduidend lager dan het landelijke percentage. “Meer dan de helft van de ondervraagden in Groningen vindt dat er voldoende op door rood rijden gecontroleerd wordt”, zegt Timmerman. “Dat betekent niet dat we onze aandacht voor rood lichtcontroles verminderen, want die blijven heel belangrijk voor de verkeersveiligheid.”

Groningse automobilisten in 2008 minder vaak over snelheidslimiet
In 2008 hielden meer automobilisten zich aan de snelheidslimiet, zowel landelijk als in Groningen. Vooral op 50 kmwegen rijden Groningers naar eigen zeggen braver dan de gemiddelde landelijke automobilist: 40 procent van de Groningse automobilisten zegt op 50 kmwegen nooit te hard te rijden tegenover 32 procent landelijk. “We hadden al het idee dat mensen zich beter aan de snelheid hielden”, zegt Timmerman. “Het stemt tevreden dat dat gevoel nu wordt onderstreept door cijfers.”

De snelheidslimiet wordt op autowegen (max. 100 km/uur) het minst gewaardeerd. Toch neemt het draagvlak daarvoor door de jaren heen wel toe, net als voor de 50 kmwegen. De 100 kmlimiet wordt in Groningen ook vaker dan landelijk als goed beoordeeld. Het draagvlak voor de limiet van 120 km/uur op autosnelwegen neemt onder Groningers af; zij beoordelen die limiet ook minder vaak als goed dan de gemiddelde landelijke automobilist.

Niet zichtbaar opgestelde politieauto en lasergun minst geaccepteerd
Over het algemeen vinden Groningers de diverse controlemiddelen voor snelheid acceptabel. De acceptatie voor de verschillende middelen neemt de afgelopen jaren ook toe. Toch worden de niet zichtbaar opgestelde politieauto en de lasergun nog steeds veel minder geaccepteerd dan de overige middelen. Groningse automobilisten zijn hierover ook minder te spreken dan de gemiddelde landelijke automobilist. “Terwijl we ons met de lasergun voornamelijk richten op de zwaardere snelheidsovertredingen (30 km/uur en harder)”, aldus Timmerman.

 
 
Bron: Politie.nl / Groningen
 
  26-2-2009  


|

FlitsKaart