Stortvloed van bonnen in aantocht

 

AMSTERDAM, Een deel van de politiekorpsen gaat de komende weken fanatiek bonnen schrijven om de doelstellingen te halen zoals die zijn afgesproken in het prestatiecontract over 2004.
Het slotoffensief is nodig omdat er aanzienlijke achterstanden bestaan bij de doelstellingen die zijn afgesproken in het prestatiecontract met minister Remkes (Binnenlandse Zaken). De politietop heeft de korpsen gisteren in allerijl opgeroepen om te zwijgen over de ’tussenstanden’.Een intern memo van de Dienst Waterpolitie schetst hoe ernstig de paniek is toegeslagen binnen sommige diensten. Iedere medewerker, ook studenten aan de politieopleiding, moet meedoen aan het opvoeren van de bonnenproductie.Niet waarschuwen

„Voor alle duidelijkheid: Dit is niet vrijblijvend!” En: „Niet meer waarschuwen, maar uitsluitend verbaliserend optreden”, adviseert het memo.Daarom wordt nu intensief geloerd op allerlei overtredingen op het water. Schippers moeten blazen en hun vaartijdenboek laten zien en er wordt actief uitgekeken naar sportvissers zonder vergunning.Het memo werd geschreven nadat de waterpolitie door het KLPD was gesommeerd de bonnenproductie op te voeren. „Bij het niet realiseren van de limiet, loopt het KLPD een budget van twee miljoen euro uit het prestatieconvenant mis. Dat is niet acceptabel”, aldus het memo.Volgens de notitie heeft de waterpolitie slechts 2266 van de 4000 verplichte boetes uitgedeeld.
Omdat het volgens de schrijvers ’moeilijk zal worden’ om voldoende vaarbewijs- en sportvisserijovertredingen te vinden, is er ’een escape gezocht in het tevens verbaliseren van verkeersovertredingen’.„Ik besef hierbij terdege dat dit in strijd kan zijn met onze doelstelling om branche-gerelateerd aan het werk te zijn, echter het getal is nu even bepalend!”, aldus het hoofd van de unit Rivieren-West, Arie de Graaff, in een brief aan zijn medewerkers.Afgelopen week bleek dat ook de Zeeuwse politie bij lange na niet voldoende bonnen heeft uitgeschreven. Het korps komt nog 75.000 bekeuringen te kort.Noord-Holland-Noord gaat het bonnenbeleid ook wijzigen. Vanaf 1 januari gaat de politie ’meer stiekem’ flitsen.
Politievakorganisatie ACP vindt dat de aanpak zowel de veiligheid als het imago van de politie beschadigt. „Burgers krijgen het idee dat de politie moet scoren. Controles moeten er zijn om de veiligheid, niet om cijfers te halen”, zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. „Wij hebben hier van meet af aan voor gewaarschuwd. Wij zijn op zich niet tegen het prestatiecontract, maar er moeten wel ontsnappingsmogelijkheden zijn. Wat je nu ziet, is inherent aan het politieke beleid. De vraag is waar de politie voor kiest. Geef je bijvoorbeeld opvallend aan dat er wordt gecontroleerd, dan zal er niet te hard gereden worden. Maar ga je achter een boom staan flitsen, dan kun je bonnen uitschrijven.”Volgens de Raad van Hoofdcommissarissen ontstaat ten onrechte het beeld van een ’bonnenbeluste’ politie. „Mensen die niets verkeerd doen, hebben nog steeds niets te vrezen”, zegt woordvoerder Cees den Bakker. „Een bekeuring is er uitsluitend voor hen die over de schreef gaan. En het is toch niet oneerbaar dat we bonnen uitschrijven? Dit wordt ons gevraagd. De ene maand schrijf je wat meer, de andere weer wat minder.”De politietop stelt dat de politie voldoet aan het verzoek om meer handhaving. „Als we dat niet willen, dan moeten we deze regels afschaffen. Mensen willen wel dat anderen beter worden gecontroleerd, maar als ze zelf een boete krijgen vinden ze dat ineens erg. Dat is zeer dubbel.”

 
 
Bron: Telegraaf
 
  11-2-2004  


|

FlitsKaart