Straffen verkeersovertreding Luxemburg verzwaard3121x

Sinds 1 oktober 2007 zijn de straffen voor verkeersovertredingen in Luxemburg flink verzwaard.

De geldstraffen voor voor het rijden onder invloed van drugs is verdubbeld en bedraagt nu tussen 500 en 10.000 Euro. De maximale gevangenisstraf bedraagt nu 3 in plaats van 1 jaar. Wie geen drugstest toestaat moet het rijbewijs direct inleveren.

Wie meer dan 40 km. harder rijdt dan de toegestane maximum snelheid moet het rijbewijs ook direct inleveren.

Ook de strafmaat voor wie met drank op achter het stuur kruipt gaat flink omhoog. Het toegestane promillage gaat omlaag van 0,8% naar 0,5% (zoals in de meeste Europese landen). Tussen de 0,5% en 1,2% volgt direct een boete van 145 euro, ligt de promillage daarboven dan kan het rijbewijs direct worden ingevorderd.


Voor mensen die het rijbewijs pas hebben behaald en beroepschauffeurs ligt de limiet bij 0,2%. Voor buitenlanders geldt vaak dat zij het rijbewijs niet kwijtraken maar een rijverbod krijgen voor heel Luxemburg.

Bron:  ANWB Reisinformatie

Melder: Harold

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram