SWOV: Elvis leeft!

 

Hoe meer we SWOV leren kennen, hoe sterker de indruk wordt dat we te maken hebben met vergrijsde hippies die in de jaren zestig zijn blijven steken. Niets is minder waar! De mensen bij SWOV zijn eerder vergrijsde hippies die in de jaren tachtig zijn blijven steken.Hardnekkig worden wij namelijk achtervolgd door het sprookje dat zegt dat als iedereen zich aan de snelheidslimiet houdt, dat dit tot een afname van 30% verkeersslachtoffers zal leiden. Het is nog maar de vraag, hoe lang we het nog moeten aanhoren dat deze Elvis nog leeft.Een ander hardnekkig sprookje was, dat je van spinazie sterk wordt omdat er zoveel ijzer in zit. Omdat de wetenschap 70 jaar lang heeft verzuimd om het proefje opnieuw te doen, heeft men dit al die tijd geloofd. Laatst kwam men erachter dat men de komma van de decimalen verkeerd had opgeschreven - een spellingsfout waar de bedenker van Popeye schatrijk aan is geworden.Die 30%, waar SWOV, 3VO en dhr. Spee zo aan vasthouden; daarvan is bijna niet te achterhalen hoe men hier aan komt. Het gaat hier namelijk om onderzoek dat nooit gepubliceerd is. Laten we het maar eens plat zeggen: SWOV heeft hier de ballen niet voor. Het persbericht van dit goed onderzochte geheim werd al in 1999 gepubliceerd: als iedereen zich aan de limiet houdt, scheelt dit 30% aan verkeersslachtoffers.Dat het onderzoek niet is gepubliceerd geeft aan dat de wetenschappelijke onderbouwing op drijfzand rust. Het ergerlijke is, SWOV publiceert dit onderzoek niet, maar zij schreeuwt hierover wel hardop in de pers. Hiermee houdt SWOV eigenlijk de gehele Nederlandse bevolking voor de gek.Autohaters met een geheime agenda?Onderzoeker Liem Oei deed bij SWOV in 2001 onderzoek naar Intelligent Speed Adaptor en baseert een deel van zijn conclusies op, jawel, het persbericht uit 1999. Dat zie je niet vaak, wetenschappelijk onderzoek dat haar conclusies baseert op een persbericht.In zijn onderzoek presteert dhr. Oei het om een wereldrecord te breken in het aantal genoemde punten dat ofwel onzeker of onbekend is. Desondanks weet dhr. Oei toch aan te tonen wat hij graag wilde aantonen. In de conclusie van dit onderzoek had eigenlijk moeten staan: “Stel nu, dat alle kritiek op mijn onderzoek onterecht is, dan heb ik gelijk!”. Dhr. Oei’s onderzoek heeft de status van “wetenschappelijk aangetoond”.
Als klap op de vuurpijl wilde dhr. Oei dat er achter ieder verkeersbord een flitspaal wordt geplaatst. Dit bleek uit zijn speech op zijn afscheidsreceptie.De speurtocht leidde ons dus tot het wetenschappelijk onderzoek, waar 3VO heilig in gelooft maar wat geschreven is door een verstrooide Aziaat.De volgende stap is het persbericht uit 1999. Het persbericht baseert zich op SWOV onderzoek uit 1988 en Brits en Zweeds onderzoek. Hiermee zijn we nog steeds geen stap verder en SWOV lijkt haar joker in de mouw te willen houden.Het meest komische in het wetenschappelijke toneelstuk is, dat ieder land wel zo zijn 30% heeft, maar dat ze die allemaal op verschillende manieren bepaald hebben – althans zo lijkt het te zijn.Oei gaf in zijn afscheidspapyrus aan hoe de Zweden aan hun 30% zijn gekomen, dit is gebaseerd op onderzoek uit 1981. Onderzoek is ook hier een misplaatst woord, omdat het gaat om een artikel in dat in een verkeersblad heeft gestaan.De Britten hebben uiteraard ook hun 30%, maar die is weer gebaseerd door de politie op een andere manier te laten werken. Men heeft de manier van slachtofferregistratie destijds veranderd en daar kwam uit dat ook de Britten een 30% hebben.Wellicht geen vreemde opmerking, maar de nationale politiek begint SWOV steeds minder serieus te nemen. Ook pers en publiek hebben wijselijk afstand genomen van het wetenschappelijke onderzoek waaruit blijkt dat 80% van de Nederlanders voor meer flitspalen is.De goede staat van dienst en de goede reputatie van SWOV is dan ook gebaseerd op vergane glorie.Door alles maar te willen zeggen om de subsidie binnen te slepen is niet meer dan een prostitutie van de wetenschappelijke discipline. Een wetenschappelijke organisatie met een politieke agenda is des te meer de harde porno binnen het wetenschappelijke veld. Een wetenschappelijk kwaliteitsforum kan hier verder niets aan doen, zeker niet als deze bestaat uit bijbeunende hoogleraren die het dorstappeltje voor de oude dag bij elkaar aan het sparen zijn.De wetenschappelijke organisatie zal nooit uit deze impasse komen als zij niet onafhankelijk wordt. SWOV zal nooit onder haar prostitutie uitkomen als zij niet kan spugen in de bron waar zij uit drinkt. De organisatie moet de vrijheid krijgen om haar subsidiegever tegen te kunnen spreken.SWOV zal nooit wetenschap kunnen bedrijven als zij de spinazieproef niet doorstaat. Wetenschap betekent namelijk, dat een proef op herhaling hetzelfde resultaat oplevert. Elvis-leeft-onderzoek moet terzijde geschoven worden. Het is onacceptabel dat moderne verkeerswetenschap zich baseert op onderzoek uit de jaren tachtig.SWOV zal nooit serieus worden genomen door haar politieke vijanden als zij geen wetenschappelijke onderzoek weet voort te brengen. Een actiegroep die zichzelf wetenschappelijk noemt kan natuurlijk niet serieus genomen worden. SWOV positioneert zichzelf eerder binnen de linkse kerk. De stuwende krachten achter deze partijdigheid dienen daarom weggenomen te worden.En bovenal, deze jaren tachtig hippies moeten zichzelf maar weer eens bewijzen.

 
 
Bron: Flitsservice.nl
 
  19-2-2004  


|

FlitsKaart