SWOV: meer veiligheid door geloofwaardige snelheidslimietenx

Snelheidslimiet en wegbeeld moeten meer met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Hierdoor worden snelheidslimieten geloofwaardiger en zullen weggebruikers deze minder overschrijden. Naleving van de snelheidslimieten kan per jaar 250 tot 300 verkeersdoden besparen. Dit staat in het rapport Veilige en geloofwaardige snelheidslimieten van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV dat vanmiddag overhandigd wordt aan de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer.De SWOV stelt in haar notitie dat snelheidslimieten in de eerste plaats veilige rijsnelheden moeten aangeven: ongevallen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen en als er t󣨠een ongeval plaatsvindt, moet ernstig letsel nagenoeg uitgesloten zijn. Om te bereiken dat weggebruikers zich ook werkelijk aan de snelheidslimiet houden, is het noodzakelijk dat die limiet overeenkomt met de verwachtingen die het wegbeeld oproept. De SWOV spreekt dan van geloofwaardige limieten.
De SWOV pleit ervoor dat alle snelheidslimieten in Nederland binnen afzienbare tijd worden aangepast aan het wegbeeld of, omgekeerd, dat het wegbeeld aan de snelheidslimiet wordt aangepast. In de praktijk kan dit betekenen dat op sommige wegen de limiet omhoog zou moeten, terwijl er op andere wegen juist minder hard zou moeten worden gereden. Daar waar de ene limiet over gaat in een andere, zoals bij het verlaten van de bebouwde kom, zal de weggebruiker dit altijd moeten kunnen zien aan een duidelijke wijziging in het wegbeeld.Meer duidelijkheid ter plekke

Voor een goede naleving van snelheidslimieten is het ook van belang dat weggebruikers altijd en overal daadwerkelijk weten wat de limiet ter plaatse is. Hierover zal overal steeds duidelijke informatie moeten worden gegeven. Dit kan op de gebruikelijke wijze met informatie langs de weg en/of in de toekomst op een meer geavanceerde manier door de limiet in de auto weer te geven.Geloofwaardiger politietoezicht

Ook voor politietoezicht geldt dat meer geloofwaardigheid zal leiden tot meer draagvlak. Weggebruikers moeten steeds goed voorgelicht worden over het hoe en waarom van politietoezicht. Met de nieuwe technische hulpmiddelen als trajectcontrole en elektronische voertuigidentificatie (EVI) zal de politie steeds meer in staat zijn om rijsnelheden over langere afstand te controleren.
Als aan de voorwaarden voor geloofwaardige snelheidslimieten is voldaan, zullen onbewuste overtredingen naar verwachting minder voorkomen. Desondanks zal er een groep weggebruikers overblijven die toch (veel) te hard blijft rijden. Voor hen is politietoezicht nodig, waarbij voor de hardnekkige en grove overtreders een minder tolerant beleid gevoerd zal moeten worden.Aanbevelingen voor de korte termijn

Om tot een geloofwaardiger snelheidsbeleid te komen dat door de meeste weggebruikers wordt nageleefd zijn de volgende stappen te doorlopen:Vaststellen van criteria voor veilige en geloofwaardige limieten, en voor limietovergangen.
Toetsing van de huidige limieten aan deze criteria door wegbeheerders en, indien nodig, bijstellen van de limieten op die wegen waar deze niet in overeenstemming zijn met de opgestelde criteria
Nadat de bovenstaande stappen gezet zijn, kan het handhavingsbeleid heroverwogen worden waarbij er vanuit wordt gegaan dat onbewuste overtredingen niet meer voorkomen en bewuste overtreders streng worden aangepakt.
Dynamisch limietenstelsel
Op termijn zal volgens de SWOV moeten worden overgegaan op een systeem van dynamische snelheidslimieten: limieten die zijn afgestemd op de actuele omstandigheden ter plekke. Te denken valt aan verschillende limieten tijdens neerslag of droog weer of bij verschil in verkeersdrukte. De weggebruiker zal dan via matrixborden boven de weg of door informatie in de auto worden geïnformeerd over de ter plekke toegestane rijsnelheden. De SWOV beveelt aan nu al te beginnen met onderzoek naar en de technische ontwikkeling van een dergelijk dynamisch limietenstelsel opdat dit over enkele jaren beschikbaar is.

Bron:  DrNomad

Melder: DrNomad

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram