SWOV presenteert nieuwe voorstellen om aantal verkeersdoden verder te reduceren

 

150 miljoen per jaar extra nodig voor verkeersveiligheid, snelheidslimieten heroverwegen en speciale maatregelen voor jonge bestuurders
SWOV presenteert nieuwe voorstellen om aantal verkeersdoden verder te reduceren
'Vermijdbare ongevallen', 'versneld uitvoeren van Duurzaam Veilig fase 2', 'snelheidsbeheersing' en pas 'vanaf 18 jaar op de bromfiets'. Dit zijn de hoofdingrediënten van de voorstellen die de SWOV op 11 december presenteert tijdens haar jubileumcongres in het Museon te Den Haag.SWOV 40 jaar
De SWOV bestaat in 2002 40 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert de SWOV vandaag in het Museon te Den Haag een speciaal congres over '40 jaar verkeersveiligheid'. De SWOV blikt terug op de belangrijkste resultaten uit haar onderzoeksprogramma van de afgelopen vier jaar. Daarnaast presenteert de SWOV een aantal voorstellen ter uitwerking van haar visie 'Veilig, wat heet veilig?' waaruit blijkt dat het aantal verkeersdoden nog verder terug te brengen is.Vermijdbare ongevallen
Jaarlijks zijn er in Nederland nog steeds bijna 1000 verkeersdoden te betreuren. Doen we genoeg om dit aantal te verminderen? De SWOV spreekt van vermijdbare ongevallen. Vermijdbaar wil zeggen dat we weten wat we moeten doen om slachtoffers bij ongevallen te voorkomen.
De SWOV koppelt dit criterium aan een visie op het wegverkeer waarin ernstige ongevallen nagenoeg zijn uitgesloten: een 'duurzaam-veilig' wegverkeer. Dat betekent dat het verkeerssysteem wordt aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen van de mens. Wereldwijd wordt de Duurzaam Veilig-visie als toonaangevend beschouwd.Voorstellen ter vermindering van het aantal slachtoffers
De SWOV presenteert tijdens haar jubileumcongres een eerste uitwerking van haar nota 'Veilig, wat heet veilig?'. Deze uitwerking bevat de volgende voorstellen:1. Hogere prioriteit in overheidsbeleid
Verkeersonveiligheid is een groot maatschappelijk probleem. Jaarlijks bedragen de maatschappelijke kosten van verkeersongevallen ruim 8 miljard euro. De investeringen om ongevallen te voorkomen zijn lager dan deze kosten. De SWOV vraagt de volgende regering 150 miljoen euro per jaar extra te reserveren voor maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Als een fonds gevormd wordt door het 'Kwartje van Kok' dan zou een deel daarvan hiervoor gereserveerd moeten worden.De SWOV meent verder dat veel beter aan het publiek moet worden uitgelegd wat het verkeersveiligheidsbeleid inhoudt en wat het oplevert. De acceptatie van het grote aantal verkeersdoden, 3 per dag, moet omlaag, en de steun voor de maatregelen om deze doden te voorkomen moet omhoog door middel van meer voorlichting.2. Duurzaam Veilig fase 2
De realisatie van een duurzaam-veilige weginrichting stagneert doordat er minder geld beschikbaar komt. De Duurzaam Veilig-aanpak is essentieel om het aantal slachtoffers te verkleinen. Een versnelde realisatie is maatschappelijk rendabel en volgens de SWOV mogelijk. Voor de vele verschillende maatregelen die onder deze aanpak vallen zijn de eerder genoemde 150 miljoen euro extra nodig.3. Snelheidsbeheersing
25-30% van de dodelijke ongevallen wordt mede veroorzaakt door het harder rijden dan de gestelde limiet. Dit betekent 250-300 doden per jaar. De huidige limieten worden fors overtreden en zijn blijkbaar niet overal geloofwaardig. De SWOV pleit ervoor de limieten te heroverwegen, opnieuw vast te stellen en strenger te handhaven.
Voorwaarde voor de geloofwaardigheid is dat het wegbeeld overeenkomt met de gestelde limiet. Zo zouden op kruispunten lagere limieten moeten gelden en snelheidsremmende maatregelen moeten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in de vorm van een verhoogd kruisingsvlak.
Intelligente Transport Systemen (ITS) kunnen ondersteuning geven bij de handhaving van limieten.4. Jonge bestuurders
Uit onderzoek blijkt steeds weer dat jonge bestuurders, zowel bromfietsers als automobilisten, een hoog risico lopen in het verkeer. De SWOV pleit voor speciale maatregelen ter bescherming van deze kwetsbare verkeersdeelnemers en steunt het vorige week door de minister gepresenteerde plan Rijbewijsrevolutie. Voor bromfietsers en beginnende automobilisten geeft de SWOV in overweging de maatregelen verder aan te scherpen.
Het rijden van een bromfiets zou pas mogelijk moeten worden vanaf 18 jaar. Dit zou het aantal verkeersdoden jaarlijks met 55 verlagen, ten opzichte van 16 minder doden bij toestemming vanaf 17 jaar. Als beginnende automobilisten 's nachts niet aan het verkeer zouden deelnemen, zou dit het aantal doden met nog eens 40 reduceren ten opzichte van 13 minder doden door rijden onder begeleiding.Resultaat
De SWOV denkt met deze aanvullende voorstellen het aantal verkeersdoden te verlagen tot onder de 750 per jaar.

 
 
Bron: SWOV
 
  12-11-2002  


|

FlitsKaart