Swov rectificeert persbericht

 

Het Swov heeft vandaag, na vele emailtjes, hun persbericht van gisteren (uiteraard te laat) aangepast. Het grote verschil is dat 80% van de Nederlandse automobilisten opeens niet méér camera's wil, maar dat ze deze cameras steunen. Dat is natuurlijk een wereld van verschil. Maar nog steeds klopt het niet. Die 80% slaat op roodlichtcameras, niet op snelheidscameras waar minder begrip voor is. En het gaat niet eens om "steun aan", de vraagstelling is "Heeft u begrip voor", wat toch echt anders is.Het feit blijft dat er in het onderzoek met soms grote meerderheid diverse aspecten van het huidige handhavingsbeleid onderuit gehaald werden, maar dat hier "toevallig" geen ruchtbaarheid aan wordt gegeven.


Hieronder het aangepaste persbericht:SWOV onderzoek:


Nederlandse automobilist wil meer maatregelen verkeersveiligheid
Groot draagvlak voor meer politietoezicht, invoering black box in de auto en herziening rijopleidingen

Een meerderheid onder de Nederlandse automobilisten steunt de huidige maatregelen of vindt dat er aanvullende maatregelen genomen moeten worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit blijkt uit een grootschalig Europees onderzoek, waarover de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV op 10 december een rapport publiceert. Maatregelen die op steun kunnen rekenen zijn: meer politietoezicht, lagere alcohollimiet voor beginnende bestuurders, invoering van een black box in de auto, verbetering van de rijopleiding, verbetering van wegen en meer voorlichting.


De SWOV voerde het onderzoek uit als onderdeel van een Europees onderzoek - SARTRE genaamd - onder automobilisten, waarin hun mening werd gevraagd over verkeersveiligheid.Voor het SARTRE-onderzoek zijn in elk deelnemend land zo'n 1000 rijbewijs B-bezitters ondervraagd over een groot aantal verkeersonderwerpen, waaronder snelheid, rijden onder invloed, politietoezicht, en verkeersveiligheidsmaatregelen. In 1991 en 1996 vonden eerdere versies van het SARTRE-onderzoek. In totaal deden drieëntwintig Europese landen mee aan het onderzoek. De SWOV heeft de Nederlandse resultaten afgezet tegen die van de gemiddelde automobilist van zeven van de drieëntwintig deelnemende landen: de vergelijkingsgroep.


Enkele resultaten uit het SARTRE-onderzoek zijn:Meer politiecontrole, betere rijopleiding, voorlichting en wegen
Aan de ondervraagden is de vraag voorgelegd waar de overheid meer aandacht aan zou moeten geven om de verkeersveiligheid te verbeteren. 65% Vindt dat er meer politiecontrole moet komen, 76% vindt dat de rijopleiding verbeterd moet worden en 68% kiest voor meer publiciteitscampagnes. De verbetering van de wegen en het aanleggen van meer fietspaden in de steden scoren beide 76%.Ten aanzien van de politiecontrole is ongeveer 80% het 'zeer eens' of 'redelijk eens' met de inzet van roodlicht- en snelheidscamera's. Ook vindt de meerderheid dat politietoezicht het verkeer veiliger maakt.Rijden onder invloed strenger aanpakken


Vrijwel alle automobilisten in Nederland vinden dat rijden onder invloed strenger moet worden bestraft.57% vindt dat er helemaal geen alcohol mag worden gedronken voor het autorijden, voor 31% hoeft de alcohollimiet niet te worden veranderd en volgens 10% moet de huidige limiet (0,5 promille) verder omlaag, bijvoorbeeld naar 0.2 promille. Meer dan 70% van de Nederlandse automobilisten is vóór een (Europese) limiet van 0 promille voor beginnende bestuurders.Snelheid


Bijna de helft van de Nederlandse automobilisten (41%) is voor een snelheidsbegrenzer in de auto ter voorkoming van snelheidsovertredingen. Driekwart van de ondervraagden vindt dat de snelheidslimieten op provinciale wegen en wegen binnen de bebouwde kom onveranderd moeten blijven. Over de snelheidslimieten op de autosnelwegen zijn de opvattingen verdeeld.Nieuwe maatregelen


De meerderheid van de ondervraagden is voorstander van de invoering van nieuwe maatregelen, zoals een verplichte cursus voor bestuurders die meer dan één keer op rijden onder invloed zijn betrapt. Ook andere nieuwe maatregelen die het verkeer veiliger kunnen maken, worden gesteund zoals een alcoholmeter in de auto (39%) en een vermoeidheidsdetector (55%) en de invoering van een black box (63%) waarmee de ongevalsoorzaak kan worden vastgelegd.Telefoneren in de auto


Rond de 30% telefoneert tijdens het rijden. Per dag met gemiddeld autogebruik belt ongeveer 20% 1 á 2 keer. 9% telefoneert 3 of meer keren tijdens het autorijden. Opvallend hierbij is dat Nederlandse automobilisten in meerderheid denken dat handsfree bellen minder gevaarlijk is dan telefoneren met het toestel in de hand. Uit onderzoek is gebleken dat beide vormen van bellen evenveel risico opleveren.Het SARTRE-onderzoek


SARTRE staat voor Social Attitudes to Road Traffic Risk Europe. Het onderzoek werd eerder uitgevoerd in 1991 en in 1996 (1991: 15 landen, 1996: 18 landen en 2002: 23 landen). In elk van de landen werden 1000 bezitters van het rijbewijs B geïnterviewd over hun mening en ervaring over: risicoperceptie, snelheid, rijden onder invloed, gordelgebruik, verkeersonveilig gedrag, verkeershandhaving, verkeersmaatregelen, vervoerswijzen en voorzieningen in de auto.


De deelnemende landen waren: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland.


 
 
Bron: Swov
 
  12-11-2003  


|

FlitsKaart