Tal verkeersdoden moet verder terug

 

LEEUWARDEN - Het aantal verkeersdoden mag in het jaar 2010 niet meer dan gemiddeld 38 zijn. Dat is het doel van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid in Friesland (ROF). Daarmee geeft het orgaan een vervolg aan de huidige verkeersveiligheidscampagne.
Het aantal mensen dat jaarlijks in Friesland in het verkeer om het leven komt, is tussen 1986 en 2003 langzaam gedaald. De gemiddelden gingen van 70 doden per jaar in de periode 1986- 1989 naar gemiddeld 52 doden per jaar tussen 2000 en 2003. Ook het aantal gewonden nam in dezelfde perioden sterk af van gemiddeld 580 naar 260, stelt het ROF.Friesland gaat als enige provincie door met een tweede 'Aktie - 25 procent verkeersslachtoffers', gericht op het jaar 2010. Het ministerie van verkeer moet nog over een landelijk vervolg beslissen. Het ROF vindt het zo belangrijk dat het er niet meer op wil wachten.De snelheidscontroles op de gevaarlijkste wegen, het project Fryske Diken, boeken goede resultaten. Het aantal ernstige ongevallen liep de afgelopen jaren met ruim 20 procent terug. Friesland kent geen echte 'black spots' meer, zo stelt het ROF vast in een analyse van de verkeersveiligheid. Het risico op een ongeval is nu verspreid over de gehele provincie. Noordoost-Friesland springt er wat dat betreft in negatieve zin uit.Het risico op een ongeval is het hoogst op wegen met een maximumsnelheid van 50 of 80 kilometer, zo blijkt uit de analyse. Verder valt op dat eenzijdige ongevallen vaak ernstig aflopen. De belangrijkste oorzaak van ongevallen is dat er geen voorrang wordt verleend. De meeste verkeersslachtoffers vallen in de leeftijden van 16 tot 25 jaar.Het aantal gewonden moet door de provinciale actie van 416 teruglopen naar 312. Dat dit meer is dan het huidig jaargemiddelde, ligt aan de herkomst van de cijfers, zegt Sipke van der Meulen van het ROF. De cijfers op basis van ziekenhuisregistraties geven maar een kwart weer van het werkelijke totaal aantal slachtoffers, zoals de politie dat voorhanden heeft.

 
 
Bron: Leeuwarder Courant
 
  20-11-2004  


|

FlitsKaart