Target Automotive krijgt in beslag genomen radardetectoren retourx

Per 1 januari 2004 geldt, zoals bekend, het radardetectorverbod. Op 5 februari 2004 vond een inval plaats bij Target Automotive B.V. te Soest, importeur en leverancier van radardetectoren. Er werden 411 apparaten in beslag genomen.De verdediging heeft een klaagschrift ingediend tegen de inbeslagneming. De verdediging heeft aangevoerd dat de inbeslagneming veel te snel heeft plaatsgevonden na de invoering van het verbod. Cliƫnte had toch ruimschoots de tijd moeten krijgen om te werken aan het voorraadprobleem. Bovendien was zij in overleg met alle betrokken instanties om tot een goede oplossing te komen. Er was veel telefonisch en schriftelijk overleg met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Voedsel- en Warenautoriteit, de Douane en het OM.De rechtbank te Utrecht heeft op 8 juli 2004 beslist dat de radardetectoren moeten worden teruggegeven. Dit is een opmerkelijke beslissing. De rechtbank stelt onder meer dat in de beginperiode onduidelijkheid was over de interpretatie van de nieuwe verbodsbepalingen. Bovendien heeft klaagster zelf het initiatief genomen tot breed overleg. Dat was op 5 februari 2004 nog niet afgerond.De apparaten worden teruggegeven nu klaagster heeft toegezegd dat zij ze zal opslaan in een apart depot en vervolgens zal uitvoeren naar een ander EU-land. De apparaten zullen derhalve niet meer circuleren binnen de Nederlandse markt.

Bron:  Anker & Anker

Melder: GA!S

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram