Taxi's vaak veel te hard over Weststraat Den Helder

 

In november 2007 werden bewoners van de Keizersgracht-Weststraat in Den Helder gevraagd naar hun ergernissen in hun woonomgeving. Uit dit gesprek bleek overduidelijk dat de hoge snelheid van het verkeer op de Weststraat (voornamelijk in de avond- en nachturen) een probleem is.

Het beeld dat door de bewoners werd geschetst bleek te kloppen. Na een ‘nulmeting’ werden snelheidscontroles gehouden op 8 en 15 januari. In totaal kregen 149 bestuurders een bekeuring omdat zij sneller reden dan de toegestane 50 km per uur. Hoogst gemeten snelheid bedroeg 92 km per uur. Het aantal overtredingen lag echter ruim hoger, maar door de politieacties werd op 15 januari alleen voor de zwaardere overtredingen geschreven.

Tijdens de controles bleek dat een aanzienlijk percentage van de overtredingen werd gepleegd door bestuurders van taxi’s. Taxi-bedrijven in Den Helder zijn hiervan in kennis gesteld.
De controles zullen de komende tijd regelmatig worden herhaald, waarbij in het bijzonder op het rijgedrag van taxi’s zal worden gelet.

 
 
Bron: www.politie.nl/Noord-Holland Noord
 
  16-1-2008  


|

FlitsKaart