Tegenactie tegen platform Stop A6-A9

 

Zaterdag 12 november, zal er een actie plaatsvinden tegen de doortrekking van de A6 naar de A9. Deze actie wordt, uiteraard door de "milieubeweging" die pertinent anti-auto is. Ondertussen worden de files op de A6 en de A1 steeds langer en belemmert de milieubeweging wederom initiatieven om die files en inherent daaraan de luchtvervuiling door stilstaande, optrekkende en remmende auto's te verminderen.Vervoer wordt verzorgd door de "milieubeweging":Vanaf de achterzijde van station Weesp rijden van
11 tot 16 uur gratis pendelbussen naar het manifestatieterrein aan het
Naardermeer en terug.


Als u met de auto wenst te komen, is onderstaand de route:
Hieronder onze motivatie:
Standpunt demonstranten vóór de A6-A9.Het platform tegen A6-A9 licht haar standpunten vandaag uitgebreid toe. Oordeel echter niet te vlug! De standpunten van het platform zijn asociaal; de toelichting op de standpunten is misleidend.Duidelijk is dat het platform u valselijk voorlicht om zo de onwetende politicus te misleiden. Op dezelfde wijze hebben bekende Nederlanders zich laten misleiden om mee te doen aan de actie; zo is Wendy van Dijk helemaal niet op de hoogte van het feit dat Rijkswaterstaat plannen heeft om de verbinding ondergronds aan te leggen, en dat haar actie met de rode ballonnen de plank dus nogal misslaat.Het platform wijst continu naar het Naardermeergebied. Pak er een kaart bij en u zult zien dat het Naardermeergebied niet eens in de buurt ligt van welke variant dan ook. Het betreft hier puur stemmingmakerij.

Sterker nog: het Naardermeergebied komt juist in gevaar als de verbinding A6-A9 er niet komt. Door toename van de vervoersdruk zonder uitbreiding van het wegennet zullen meer mensen de trein nemen. Dat is goed, stelt het platform. Echter: de capaciteit van de spoorlijn die momenteel het Naardermeer doorkruist, is nu al niet voldoende, en wanneer nog meer mensen de trein gaan nemen, moet er dus een extra spoor aangelegd worden. Dit zal het Naardermeergebied verder aantasten. Bovendien vinden ter plaatse enige honderden vogels per jaar de dood omdat ze door een trein aangereden worden; dit aantal zal toenemen naarmate het treinverkeer toeneemt.

Voor het Naardermeergebied kan de verbinding A6-A9 dus juist niet snel genoeg gebouwd worden.Het platform stelt dat ook een ondergrondse verbinding schade gaat toebrengen aan het te doorkruisen gebied. Dat deze stelling onzin is, snapt iedereen. Maar er zijn nog twee bijkomende voordelen.

Ten eerste kan de uitstoot van CO2, NO2 en fijn stof door ondertunneling volledig opgevangen worden, waardoor het milieu aanzienlijk gebaat is bij een ondergrondse aanleg van deze verbinding.

Ten tweede zal meer snelwegcapaciteit automatisch minder sluipverkeer inhouden. Momenteel staat er op de N236 (dat is de weg van Bussum via Weesp naar Diemen) dagelijks een file door sluipverkeer van ’s ochtends 7 kilometer en ’s middags 5 kilometer. Deze files zullen verleden tijd zijn na aanleg van de verbinding A6-A9. Dat is dus beter voor het milieu en beter voor de bereikbaarheid van het gebied. Een vergelijkbare verbetering treedt op in Naarden, Muiderberg en Muiden; hier rijdt sluipverkeer doordat bestuurders proberen het huidige knelpunt A1/A6 te omzeilen. Het betreft op deze locaties geen files, maar de sluiproutes lopen in deze gemeentes dwars door de gemeentekernen, waardoor de bewoners er heel veel overlast van ondervinden.Het platform wijst naar de Europese richtlijnen ten aanzien van luchtkwaliteit. Het platform beweert dat er voor het bovengenoemde gebied een overschrijding geldt. Dat is niet waar; de Europese richtlijnen gelden namelijk uitsluitend voor bebouwde gebieden, terwijl het hier onbebouwde gebieden betreft. Er kan dus onmogelijk sprake zijn van een overschrijding want er valt niets te overschrijden.
De richtlijnen gelden daarentegen wél voor Amsterdam Zuid-Oost, meer specifiek de Gaasperdammerweg oftewel het huidige laatste stuk A9. Laat het nu zo zijn, dat daar die grenzen wél al lange tijd overschreden worden! Het is dus van belang om de Gaasperdammerweg te ontlasten, en de meest milieuvriendelijke manier is de aanleg van de A6-A9-verbinding. Daar lopen ook lokale initiatieven die juist voor de aanleg van de A6-A9 zijn, juist vanwege de luchtkwaliteit en lawaaioverlast. Ongetwijfeld worden deze initiatieven op de achtergrond ondersteund door dezelfde milieugroeperingen, waaronder MilieuDefensie, die het platform ondersteunen.Laten we die Gaasperdammerweg trouwens eens nader bekijken. Deze weg loopt dwars door dichtbebouwde woonwijken heen, en is bij de stedelijke planning nooit bedoeld als snelweg maar als ontsluitingsweg voor Amsterdam Zuid-Oost. De verbinding A6-A9 stond al vóór 1970 op de agenda, en in 1971 is begonnen met de aanleg, nog ver voordat de Gaasperdammerweg bestond. Later is dit stukje A6-A9 weer weggehaald. In 1976 werd de Gaasperdammerweg aangelegd; elke omwonende is toen aangeschreven met de mededeling dat dit geen snelweg zou worden, omdat de verbinding A6-A9 deze functie zou krijgen. Bij de oplevering in 1982 werd nog maar eens benadrukt dat de snelwegfunctie van de Gaasperdammerweg slechts tijdelijk is. In 1992 legden tegenstanders van de A6-A9-verbinding snel een kunstmatig ‘natuurgebied’ aan, genaamd Hogedijk, dat opeens beschermd moest worden. Deze tegenstanders kregen hun zin, zodat de verbinding A6-A9 geschrapt is en duizenden inwoners van Amsterdam Zuid-Oost nu met een geluids- en gezondheidsprobleem zitten opgescheept.Het platform wijst onder andere ook naar de Vecht, die de A6-A9-verbinding zal kruisen. De Vecht wordt door het platform ten onrechte een nationale recreatieve functie toegeschreven. In werkelijkheid loopt de zogeheten ‘staandemastroute’ (de route die de watersportgebieden in het noorden verbindt met de watersportgebieden in het zuiden en westen van het land) niet door de Vecht. Sterker nog: veel watersporters worden gedwongen om van Muiden tot Weesp via het Amsterdam-Rijnkanaal om te varen, omdat dit gedeelde van de Vecht te onbegaanbaar is, zowel qua breedte als qua diepgang. Van een belangrijke recreatieve functie van de Vecht is dus absoluut geen sprake.

Hier komt nog bij, dat de plaats waar de A6-A9-verbinding de Vecht zal kruisen, niet het pittoreske stukje Vecht is dat het platform op foto’s laat zien. Op de mogelijke plaatsen waar de verbinding de Vecht zal kruisen, is de Vecht een stuk breder, en gewoon een rivier waar bijvoorbeeld ook vrachtverkeer doorheen vaart.De alternatieven die het platform biedt, zijn ook wassen neuzen. Het bijeen brengen van werken en wonen en locatiebeleid hebben al gefaald; het stroomlijnen van bestaande infrastructuur is niet afdoende en zeker in het geval van de Gaasperdammerweg domweg onmogelijk (juist vanwege het milieu); ritbeprijzing zal waarschijnlijk geen effect sorteren, maar zo wel, dan zorgt het er alleen maar voor dat mensen meer de trein zullen nemen zodat het Naardermeergebied verder aangetast zal worden om de spoorcapaciteit te vergroten.Iemand die zich enigszins verdiept in de activiteiten van het platform, zal concluderen dat er met het platform niet te praten valt. Rijkswaterstaat heeft dit al aan den lijve ondervonden. In een poging om aan de wensen van de omwonenden van het A6-A9-tracé tegemoet te komen, heeft Rijkswaterstaat een enquête gehouden. Het platform wachtte niet op de uitslag, maar zocht direct de pers op met de mededeling dat de enquête misleidend zou zijn en riep omwonenden op de enquête niet in te vullen. Een actie die duidelijk niet gericht is op een oplossing, maar uitsluitend om de plannen te frustreren en om media-aandacht te krijgen.Zoals het platform zelf ook stelt, lijkt de lobby sterker dan de democratie. Het platform stelt het belang van een paar mensen die in de meest milieuvriendelijke variant aan de horizon een ventilatieschacht krijgen te zien, boven het belang van duizenden mensen die momenteel met zware geluidsoverlast en gezondheidsklachten zitten omdat ze langs een snelweg wonen terwijl hen altijd is voorgehouden dat er geen snelweg zou komen, en ook boven het belang van duizenden mensen die zich momenteel gedwongen zien om in de file te staan om brood op de plank te krijgen.Waar mensen zijn, zijn wegen. Wegen zijn nodig en vormen de basis voor onze welvaart. Dat deze welvaart nadelen met zich meebrengt is bekend. We willen de rijkdom en de weelde die de welvaart met zich meebrengt wel hebben, maar accepteren de nadelen vaak niet. Het platform redeneert: wegen zijn goed, maar niet bij mij voor de deur. Wegen geven lawaai, stank en overlast dus bouw ze maar ergens waar anderen er last van hebben. Welnu; afschuiven van de overlast naar anderen is een ondemocratisch en asociaal principe. Helemaal als je er zelf eigenlijk helemaal geen last van hebt.Een A6-A9-verbinding ten zuiden van Amsterdam is de enige, de beste, de meest natuurvriendelijke en meest democratische oplossing. Een tracé dat veel verder bij bewoond gebied vandaan loopt dan de Gaasperdammerweg. Het platform beweert dat natuur wordt geschaad, maar te veel mensen betekent ook minder natuur, De leden van het platform zijn daar zelf debet aan, hun bestaan is ook een aantasting van het Geingebied en het Naardermeer. Wat die schade aan de natuur betreft, zullen er eerlijke afwegingen moeten worden gemaakt. Het Naardermeer wordt niet geschaad. De Vecht en Geinstreek worden misschien enigszins geschaad, maar zijn niet de natuurgebieden die het platform ervan maakt.Het meest frappant en eigenlijk hypocriet is feit dat we het platform totaal niet horen over de plannen die de gemeente Weesp heeft liggen om het gebied aan de andere kant van de Vecht, de Bloemendalerpolder, dat gelijk is aan het gebied waar de ondergrondse snelweg moet komen vol te bouwen met een woonwijk. De toekomstige bewoners van deze wijk gaan echt niet werken in Weesp, maar in de Amsterdamse regio. Dit betekent meer verkeer op de A1 en daardoor nog langere files op de A1 en A6.

Dit Bloemendalerpolder ligt vlak naast de A1, waardoor het al voorspelbaar wordt dat de milieubeweging gaat klagen over de herrie en luchtkwaliteit en op die manier een nieuwe 80 km/u gebied op de A1 af te dwingen. Hier heeft het platform blijkbaar geen enkele moeite mee.Files kosten de maatschappij bijzonder veel geld. Een file zorgt ervoor dat een auto geen verbruik heeft van gemiddeld 1 liter op 14 kilometer, maar meer in de richting komt van 1 liter op 5 kilometer. De groei van Almere en Lelystad zorgt ervoor dat er elk jaar meer verkeer komt op de A6 en A1. Tijd voor actie dus!

 
 
Bron: Flitsservice.nl
 
  11-11-2005  


|

FlitsKaart