Telefoonlijn voor grove verkeersovertredingen nog steeds actief

 

Ook in 2006 zijn er weer volop verkeersovertredingen doorgegeven aan de speciale telefoonlijn die is opgezet voor politieambtenaren die verkeersovertredingen constateren maar de weggebruiker niet direct staande kunnen houden.

Een politieambtenaar zal in eerste instantie een overtreder proberen staande te houden, maar in sommige gevallen is een staandehouding niet mogelijk. Bijvoorbeeld als een politieambtenaar onderweg is naar een spoedmelding of in privé tijd in zijn eigen auto rijdt. Op deze momenten kan hij of zij de speciale telefoonlijn bellen. Het telefoontje wordt vervolgens verwerkt in een proces-verbaal en de overtreder krijgt een bekeuring.

Grotere pakkans
Hollands Midden wil met deze lijn, naast de al bestaande verkeershandhaving, een extra vorm van handhaving toepassen om vooral grove overtredingen te bestraffen. Het gaat om overtredingen waarbij de weggebruiker kennelijk met opzet de fout ingaat en zo een gevaar vormt voor andere weggebruikers.

Een automobilist die bijna een voetganger van het zebrapad afrijdt, rechts inhaalt of bij filevorming besluit de rit op de vluchtstrook voort te zetten ontkomt niet meer aan een bekeuring als een politieman/ vrouw dit opmerkt. De pakkans van overtreders wordt daarmee vergroot. De politie hoopt overtredingen door de grotere pakkans te verminderen en de veiligheid in het verkeer te waarborgen.

Negeren rode verkeerslicht dekt meeste meldingen
In 2005 belden nog 166 politieagenten naar de speciale telefoonlijn, in 2006 is dit aantal gegroeid naar 193 telefoontjes. Een groot gedeelte van de bekeuringen, 51 om precies te zijn, zijn naar aanleiding van een telefoontje uitgeschreven aan automobilisten die het rode verkeerslicht negeerden. 26 overtredingen zijn geconstateerd en doorgegeven na het overschrijden van een doorgetrokken streep. 19 bekeuringen voor een andere richting volgen dan in het voorsorteervak is aangegeven en 16 bekeuringen voor het inhalen vlak voor of op een voetgangersoversteekplaats. Daarnaast hebben nog eens 11 bestuurders een boete gekregen nadat politieagenten zagen dat zij andere weggebruikers aan de verkeerde kant, de rechterkant, inhaalden.

De speciale telefoonlijn zal ook in 2007 in de lucht blijven. Dus met of zonder zicht op een politieauto of geüniformeerde bestaat de kans dat overtreders gepakt worden.

 
 
Bron: Politie.nl
 
  3-12-2007  


|

FlitsKaart