Terug naar 100 km/u rond steden


AMSTERDAM - De extra fileproblemen op de nieuwe 80-kilometerzones rond de vier grote steden in ons land moeten zo snel mogelijk worden opgelost.Lukt dit niet dan wil de VVD dat de snelheid op die trajecten weer opgehoogd wordt naar de oorspronkelijke snelheid van 100 kilometer per uur. Ook de LPF wil van de snelheidsbeperking af als het leidt tot meer files.CDA-Kamerlid Eddy van Hijum wil voorlopig nog even wachten tot de definitieve evaluatie over de 80-kilometerwegen er is. Als dan blijkt dat er meer files ontstaan doordat het verkeer langzamer moet rijden dan wil Van Hijum ook van de snelheidsverlaging af.Voor VVD-Kamerlid Pieter Hofstra duurt de gewenningsperiode te lang. Bij de introductie van een snelheidsverlaging bleek uit in verleden dat er eerst meer files ontstonden, die later als het verkeer eraan gewend was weer verdwenen. Hofstra geeft de 80-kilometerzones nog twee maanden respijt. Vooral bij Den Haag is de filedruk sinds de invoering van de maximumsnelheid flink toegenomen. Dat blijkt uit een analyse van de Verkeers Informatie Dienst (VID).De totale filedruk op trajecten in de periode 1 november tot 15 december 2005 ligt tien procent hoger dan in dezelfde periode het jaar ervoor, terwijl er in de rest van Nederland vijf procent meer filedruk was.

Bron:  Telegraaf