Tienduizenden automobilisten moeten alsnog buitenlandse bon betalen

 

Tienduizenden Nederlandse automobilisten die de afgelopen jaren een buitenlandse verkeersboete niet hebben betaald, lopen grote kans daar binnenkort alsnog de rekening voor gepresenteerd te krijgen. Dat is het gevolg van een Europees besluit, dat bepaalt dat EU-landen elkaars nooit betaalde bonnen mogen innen. Dat kan met terugwerkende kracht tot 2006.

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), in Nederland verantwoordelijk voor de inning van verkeersboetes, weet niet precies hoeveel onbetaalde boetes op de plank liggen bij andere landen. Vermoedelijk gaat het om vele tienduizenden. De dienst verwacht de meeste dossiers te krijgen uit Duitsland, België en Frankrijk.

Van de ruim 12 miljoen bekeuringen die vorig jaar in Nederland werden uitgeschreven, waren er 640.000 voor automobilisten uit andere EU-landen. In totaal was daar circa 25 miljoen euro mee gemoeid. Het CJIB schat dat ’enkele tienduizenden’ buitenlanders hun boete, gekregen op Nederlands grondgebied, niet hebben betaald. Die zaken komen in aanmerking voor overdracht naar andere EU-landen. Het CJIB gaat begin 2009 de eerste dossiers opsturen naar andere EU-landen.

In februari 2005 hebben de 27 EU-landen het kaderbesluit ’wederzijdse erkenning op geldelijke sancties’ vastgesteld. Dat betekent dat niet betaalde buitenlandse verkeersboetes, geldboetes of schadevergoedingen door andere landen kunnen worden geïnd. Het systeem had in het voorjaar van 2007 al in moeten gaan, maar veel EU-landen hebben het kaderbesluit nog niet in nationale wetgeving omgezet.

Nederland, Frankrijk, Denemarken, Finland, Oostenrijk, Roemenië, Tsjechië en Hongarije hebben hun wetgeving inmiddels op orde, overige landen zoals Duitsland, Engeland en België volgen begin 2009.

Vanaf dat moment gaat het over en weer incasseren van start, zegt het CJIB. De zaak moet dan wel ’juridisch dicht’ zijn; het land dat het dossier opstuurt moet aantonen dat de overtreder de bon heeft gehad en niet heeft betaald. Ook moet de overtreder een eventueel beroep hebben verloren.

 
 
Bron: www.dvhn.nl
 
  6-9-2008  


|

FlitsKaart