Tientallen agenten in de fout

 

DEN HAAG | Bij het korps Haaglanden zijn vorig jaar 75 onderzoeken geweest naar laakbaar of zelfs strafbaar gedrag van politieagenten. Het gaat daarbij onder meer om het plegen van misdrijven, disproportioneel geweldsgebruik en schending van de geheimhoudingsplicht. Vijf medewerkers werden na een incident ontslagen. Dat blijkt uit het jaarverslag van politie Haaglanden, dat vandaag werd besproken door de burgemeesters van de veertien gemeenten die onder het korps vallen.
Er werden in 2001 dertig onderzoeken gedaan naar agenten die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan overtredingen of misdrijven. Tien politieagenten zouden hun geheimhoudingsplicht hebben geschonden. Eenzelfde aantal zou te veel geweld hebben gebruikt tegen verdachten.
Zes mensen werden verdacht van criminele contacten en negentien agenten werd onprofessioneel handelen of het schenden van interne regels verweten.
Drie politieagenten werden uiteindelijk door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd. Zij kregen door de rechter een straf opgelegd of troffen een schikking met het OM. Vijf zaken werden wel bij het OM aangebracht, maar uiteindelijk geseponeerd.


Twintig mensen kregen een disciplinaire maatregel opgelegd. Vijf keer hield dat ontslag in. Vijftien agenten hadden een onderhoud met hun chef over een incident en negen keer werd na een onderzoek geen verwijtbaar gedrag geconstateerd. Vijf onderzoeken leverden helemaal geen resultaat op. Op dit moment worden er nog 21 zaken onderzocht.


Het aantal van 75 onderzoeken in 2001 is overigens lager dan in 2000. Toen lag het aantal op 79. In 1999 was dit 97.


Gisteren werd bekend dat drie politieagenten van politie Haaglanden sinds eind vorige maand zijn geschorst nadat was ontdekt dat zij tegen betaling werkzaamheden hebben verricht voor een particulier recherchebureau. De agenten zijn eind vorige maand gearresteerd. Ze zijn inmiddels weer vrij, maar worden nog wel als verdachten gezien. De eigenaar van het recherchebureau is ook opgepakt. Hij zit nog vast.


Een Haagse officier van justitie onderzoekt de zaak samen met een politieteam uit een andere regio.

 
 
Bron: Haagsche Courant
 
  13-6-2002  


|

FlitsKaart