Tol moet fileleed op A27 verminderen1323x

De A27 krijgt bij Gorinchem een nieuwe brug over de Merwede of een tunnel eronderdoor. Automobilisten moeten daar dan tol betalen.

Dat is een van de oplossingen die Rijkswaterstaat aandraagt om het verkeer over de A27 van Utrecht naar Breda beter te laten doorstromen. Zij staan in de startnotitie die vandaag wordt gepubliceerd.

De A27 krijgt in de toekomst vrijwel zeker extra rijstroken en nieuwe bredere bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek.

Voor het gedeelte tussen knooppunt Lunetten bij Utrecht en knooppunt Hagestein bij Vianen zijn vier opties uitgewerkt. De eerste behelst uitbreiding van de snelweg naar twee keer drie rijstroken, aangevuld met een aparte weg en bijbehorende bruggen voor regionaal verkeer.

De tweede mogelijkheid is verbreding van de snelweg naar twee keer vier rijstroken. Daarvoor is een nieuwe Lekbrug nodig. Ook over het Amsterdam-Rijnkanaal is dan een nieuwe brug nodig.

De derde variant splitst het doorgaand en het regionaal verkeer met een parallelbaanconstructie. De binnenste rijbanen kennen dan nauwelijks op- en afritten en zijn bedoeld om het doorgaande verkeer vrij baan te geven. De weg krijgt dan vier keer twee rijstroken. Ook deze variant vergt nieuwe, bredere bruggen.

De vierde variant staat bekend als de Hoge Snelweg. Hierbij worden extra rijbanen boven de snelweg gehangen. Deze zijn niet toegankelijk voor vrachtverkeer. De bestaande snelweg en bruggen blijven dan intact. Bij de Merwedebrug Gorinchem zou een tunnel geboord kunnen worden.

Bron:  Ad.nl

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram