Tol op komst voor A2 in Limburg904x

Op een deel van de snelweg A2 in Limburg moeten automobilisten in de nabije toekomst tol betalen. Limburg is de eerste provincie waar deze zogeheten versnellingsprijs wordt ingevoerd.

Automobilisten gaan de heffing betalen, zodra de weg tussen Maasbracht en Geleen uiterlijk in 2013 klaar is. Dat is acht jaar eerder dan voorzien. Met de opbrengst van de heffing wordt de rente betaald over de leningen waarmee de snellere aanleg van de weg wordt voorgefinancierd. Het gaat om de verbreding van de A2 tussen de toekomstige aansluiting met de A73 in Maasbracht en knooppunt Kerensheide bij DSM.

De versnellingsprijs heeft het vorige kabinet bedacht om een aantal knelpunten versneld op te lossen, naast de invoering van een landelijke kilometerheffing. De regio’s kregen het voortouw om in samenwerking met de wegbeheerder met projecten te komen. De meeste ’hot spots’ bevinden zich in de Randstad.

Spitsstroken

De problemen op de A2 ontstaan vanaf volgend jaar na de aansluiting van de nieuwe A73-Zuid op de A2 in Maasbracht. Om een verkeersinfarct te voorkomen worden dit jaar spitsstroken aangelegd tussen Maasbracht en Geleen. Maar na 2015 loopt het verkeer dan toch weer vast, schat Rijkswaterstaat in.

Het Rijk wilde pas na 2018 gelden beschikbaar stellen er een zes- of achtbaansweg van maken. ,,Te laat’’, oordeelde Rijkswaterstaat. Die verbreding moet al in 2013 worden aangelegd.


De Telegraaf / Abonnee gedeelte schreef op 23-03-2007:

TOL VOOR WERK AAN WEG

Aanleg asfalt jaren eerder door heffing

MAASTRICHT. Automobilisten moeten de kosten voor grote wegwerkzaamheden deels vooraf betalen in de vorm van tolheffing of een abonnement op een stuk autoweg.

Door deze vorm van voorfinanciering kunnen werkzaamheden jaren eerder worden uitgevoerd. De provincie Limburg gaat samen met de wegbeheerder en enkele gemeenten als eerste regio starten met de invoering van de zogenoemde ’versnellingsprijs’, een soort tolheffing.

Om de files op de A2 tussen Maasbracht en Geleen te bestrijden, wordt de verbreding van het tracé, dat nu gepland staat na 2018, naar voren gehaald. Naar verwachting gaat het Limburgse deel van de rijksweg nu al over drie jaar op de schop. Uiterlijk in 2013 moet de vernieuwde A2 gereed zijn in Limburg. De versnellingsprijs dekt alleen de rentekosten om een investering in infrastructuur versneld te realiseren. Daarbij dient de weggebruiker een prijs per kilometer te betalen. Dit is deel van van de landelijke nota ’Anders betalen voor mobiliteit’.

„We denken aan tolheffing, een abonnement of een elektronisch kastje”, aldus Rijkswaterstaat. De kosten lopen in de tientallen miljoenen.

De ANWB juicht de aanpak toe maar „de automobilist moet pas betalen als het gereed is”, aldus zegsman Vonk.

Bron:  www.home.nl

Melder: FCL-Wappie

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram