Tolpoorten duiken op in Amsterdamx

AMSTERDAM - De regio Amsterdam kan proeftuin worden voor het rekeningrijden. Het ooit weggehoonde tolpoortjesplan van de vroegere PvdA-minister Netelenbos duikt op in het ontwerp-Regionale Verkeers- en Vervoersplan (RVVP). Hierin wordt de start van een proef met betaald autorijden binnen vijf jaar aangekondigd.

Het gaat om bepaalde stukken autoweg in en rond de hoofdstad waarvoor bijvoorbeeld tijdens de ochtendspits betaald moet worden. Deze naar tijd en plaats vastgelegde vorm van rekeningrijden wordt 'dynamische heffing' genoemd. Het Amsterdamse gemeentebestuur loopt door de keuze voor deze heffing met grote stappen voor op de landelijke planvorming. Momenteel buigt de commissie-Nouwen zich op verzoek van verkeersminister Peijs over een advies rond het rekeningrijden, waarbij wordt uitgegaan van een 'platte heffing': betalen per gereden kilometer ongeacht tijdstip of plaats.

Bron:  De Telegraaf

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram