Trots op Nederland doet onderzoek naar oorzaken files

 

Trots op Nederland is hard aan het werk om de oorzaken van de files in kaart te brengen en vooral om oplossingen te formuleren.
Daarvoor wordt dankbaar gebruik gemaakt van de inbreng van de burger via alle moderne media die daarvoor beschikbaar zijn.

Deskundigen verwerken de bruikbare bijdragen in het totaalplan. Binnenkort wordt het thema files geopend in onze wiki en krijgt iedereen die interesse heeft in deze problematiek de gelegenheid om mee te denken over de oplossingen. Daarnaast wordt er sinds kort ook een eigen inspectievoertuig ingezet om de oorzaken van files ook op locatie te onderzoeken.

Zo zijn er aanwijzingen dat de berging van voertuigen na een ongeval onnodig lang duurt, door het geldende gunningssysteem voor de berging van voertuigen. Zo lijken er ook grote problemen te zijn met de veegauto en de VOA (Verkeer Ongevallen Analyse), die de schuldvraag onderzoekt. Met behulp van het inspectievoertuig wordt geprobeerd om onder meer antwoord te krijgen op de vraag of deze aanwijzingen kloppen.

Uiteraard vragen we op deze wijze ook aandacht voor deze problematiek en wijzen u op de mogelijkheid om een actieve rol te spelen bij de oplossing van het probleem. Dat we Nederland weer in beweging krijgen is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid!

Onderaan de pagina kunnen jullie je adviezen geven.

 
 
Bron: Trots op Nedeland
 
  24-6-2008  


|

FlitsKaart