Twee op de drie wegbruikers tevreden over extra toezicht A12

 

Bijna 2 op de 3 weggebruikers is (zeer) tevreden over extra toezicht door de politie bij wegwerkzaamheden.

Dit blijkt uit het weggebruikersbelevingsonderzoek dat Rijkswaterstaat en het KLPD onlangs hebben uitgevoerd bij wegwerkzaamheden op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal.

De Verkeerspolitie van het KLPD heeft vanaf 12 september een maand lang extra gecontroleerd in de wegwerkzaamheden op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. Op het traject A12 knooppunt Lunetten - Veenendaal vinden overdag en s nachts werkzaamheden plaats voor de wegverbreding, inclusief aanleg van spitsstroken, diverse ecovoorzieningen waaronder twee ecoducten en ombouw van de aansluitingen. Ter plaatse geldt een lagere maximum snelheid.
Meer dan 90% houdt zich aan de snelheid
Doel van het extra toezicht is het verbeteren van de verkeersveiligheid voor zowel de weggebruikers als de wegwerkers. Bij de controles is gebruik gemaakt van radarapparatuur en opvallende en onopvallende surveillancevoertuigen. De controles zijn vooraf aangekondigd in de media en tijdens de controleperiode zijn ook lichtkranten ingezet. In totaal heeft het KLPD in deze periode 16 snelheidscontroles gehouden op het traject. Gemiddeld hield ruim 92% zich aan de snelheid. In totaal zijn ongeveer 5500 boetes uitgedeeld voor te hard rijden. Daarnaast hebben de (on)opvallende voertuigen waarschuwend en verbaliserend opgetreden tegen op alle andere vormen van onveilig weggedrag en ergernissen zoals bumperkleven en onjuist inhalen. Ook is er extra gelet op pogingen om de files te omzeilen via verzorgingsplaats de Forten.

Belevingsonderzoek
Rijkswaterstaat en het KLPD willen graag weten hoe de weggebruiker denkt over de wegwerkzaamheden en het toezicht daar omheen. Daarom is een weggebruikersbelevingsonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd onder 244 weggebruikers. In totaal geeft 64% aan (zeer) tevreden te zijn over de extra controles. Slechts 9% is (zeer) ontevreden. Van de ontevreden weggebruikers vindt 40% dat de controles onvoldoende zichtbaar zijn geweest. Slechts 1 op de 4 van de ontevreden weggebruikers geeft aan de controles niet nodig of nuttig te vinden. Uit deze resultaten blijkt dat er onder de weggebruikers groot draagvlak bestaat voor extra controles bij wegwerkzaamheden. Ondanks de inzet van lichtkranten is de zichtbaarheid van en bekendheid met de extra controles wel een punt van aandacht

Extra toezicht gehandhaafd
De resultaten van het onderzoek zijn aanleiding voor de Verkeerspolitie om de komende weken door te gaan met het extra toezicht bij de wegwerkzaamheden op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal.

Melder was HUMPIE

 
 
Bron: Politie.nl
 
  17-11-2011  


|

FlitsKaart