Uiteindelijk draait het toch om verkeersveiligheid.

 

Begin deze week lekte de inhoud van de Verkeersmonitor 2007 uit door een foutje op het stadskantoor. Tja, dat kan gebeuren, maar nu de cijfers toch op straat liggen, is het aardig om eens te kijken wat ze vertellen.

Wat meteen in het oog springt is dat de Bredanaar minder vaak op de fiets stapt. Ook opvallend is dat het aantal ongevallen afneemt, maar dat tegelijkertijd het aantal slachtoffers toeneemt. Dat lijkt vreemd, maar er is een logische verklaring voor. Er wordt vaker door rood gereden terwijl er minder vaak voorrang wordt gegeven. Dat leidt blijkbaar tot ongevallen met hele nare gevolgen.

Een opvallende, maar vooral nare tendens, zegt Mario van Hilst van de Bredase afdeling van Veilig Verkeer Nederland, VVN. " Het gebeurt steeds vaker dat automobilisten nog even een rood stoplicht meepikken. Maar dan vergeten ze dat het een zware overtreding is. Het is asociaal rijgedrag bovendien", zegt Van Hilst.

Wethouder Willems houdt zich een beetje op de vlakte als het gaat om de Verkeersmonitor 2007. Wat hem betreft gaat het om een ’concept’ dat nog niet is besproken door burgemeester en wethouders. Maar dat neemt niet weg dat hij er zélf al wel over heeft nagedacht. "Een aantal dingen valt me op. Om te beginnen heb ik écht de indruk dat de fiets vaker wordt gebruikt dan uit de cijfers blijkt. Dat klinkt verwarrend, maar als je bijvoorbeeld ziet hoeveel fietsen er in de stallingen staan, dan klopt er iets niet. Daarom wil ik dat de manier van onderzoeken wordt verfijnd", zegt Willems.

Hij krijgt daarbij de steun van Henk Hilhorst, voorzitter van de Fietsersbond in Breda. "De cijfers in de verkeersmonitor zijn niet zo waardevast. Het is vooral een dorre opsomming van cijfers", zegt hij.

Ook Hilhorst is verbaasd over de geconstateerde afname van het aantal fietsbewegingen. Hij vermoedt dan ook dat er geteld is in een maand dat het slecht weer was. De voorzitter herkent zich in ieder geval niet in de statistieken. "Wij zijn juist zeer tevreden over de manier waarop het in Breda gaat. Ik kan me nog wel slechtere tijden herinneren, toen het stadsbestuur nul komma nul beleid voerde voor fietsers. Die tijd is gelukkig voorbij", zegt Hilhorst.

Uiteindelijk draait de monitor toch vooral om verkeersveiligheid. Wat dat betreft gaat het toch de goede kant op, zegt wethouder Willems: "Ik ben ervan overtuigd dat het aantal ongevallen verder gaat dalen. Let wel, we zijn in een paar jaar tijd van veertien naar vijf blackspots gegaan. Dat moeten er nog minder worden en daar gaan we mee aan de slag. Ik heb het gevoel dat het beter gaat", zegt Willems.

VVN’er Van Hilst denkt dat ook. "Alleen duurt het even. Verkeersveiligheid gaat niet snel."

Nieuw parkeerregime, meer parkeerbonnen

De uitbreiding van het aantal straten waar moet worden betaald om te mogen parkeren, heeft geleid tot heel wat meer parkeerbonnen. Ook het verruimen van de tijd dat betaald moet worden heeft tot een toename van het aantal bekeuringen geleid. In 2007 zijn er 30.218 uitgeschreven. Dat is een kwart meer aan boetes dan het voorgaande jaar, toen het parkeerregime nog niet was aangepast.

Tieners zijn verreweg het vaakst slachtoffer

De meest veilige categorie in het Bredase verkeer is de generatie van 0- tot 11-jarigen. Zij maken 3 procent uit van het aantal verkeersslachtoffers, terwijl ze 14 procent van de bevolking uitmaken.

De groep 16- en 17-jarigen wordt verreweg het zwaarst getroffen. Die maakt slechts 2 procent van de bevolking uit, maar vormt 13 procent van het aantal verkeersslachtoffers.

Deze categorie wordt op de voet gevolgd door die van 18 tot 24 jaar. Deze groep maakt 9 procent van de bevolking uit, maar is betrokken bij 17 procent van de ongevallen waarbij gewonden of doden vallen.

Ook in de dorpen wordt het een stuk drukker

Niet alleen de stad Breda ziet een toename van de verkeersdruk. Ook de vier voormalige randgemeentes voelen de groei van het autoverkeer op hun wegen. Maar in sommige gevallen is het wat rustiger.

In Bavel is het acht procent drukker geworden op de Deken Dr. Dirckxweg. Op de Lange Bunder en de Gilzeweg bleef de situatie stabiel.

In Ulvenhout zijn ook er meer auto’s geteld op de Deken Dr. Dirckxweg, maar in de Molenstraat is het iets minder druk geworden.

In Teteringen is het een stuk rustiger geworden op de Oosterhoutseweg. Dat komt vooral door de reconstructie van die weg. Eerder was er bijna geen doorkomen aan.

In Prinsenbeek is de verkeersdruk op de Backer en Ruebweg toegenomen met vier procent. Opvallender is dat het aantal auto’s op de Mr. Bierensweg een stuk kleiner is geworden. Daar reden in 2007 negen procent minder auto’s dan in het voorgaande jaar.

Minder ongevallen, meer slachtoffers

De cijfers over verkeersveiligheid in Breda laten een opvallende paradox zien.

Terwijl het aantal ongevallen afneemt naar 1529 (het kleinste aantal sinds 1998), neemt de hoeveelheid slachtoffers toe. In 2007 waren dat er 378, terwijl er in de twee voorgaande jaren minder doden en gewonden vielen. In 2006 waren het er 346 en in 2005 bleken het er ’slechts’ 332 te zijn.
De stijging lijkt vooral te zijn veroorzaakt doordat er meer mensen door rood reden of geen voorrang verleenden.
Daardoor ontstaan ongelukken die in verhouding vaak slecht aflopen. In een jaar tijd is dit soort ongevallen meer dan verdubbeld.

 
 
Bron: BNDeStem
 
  16-1-2009  


|

FlitsKaart