Uitspraak invordering rijbewijs / Nieuwe wetgeving 01-06-20111989x

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE - LELYSTAD
Sector Strafrecht - Strafraadkamer

Parketnr. : 96/174225-11
Rekestnr. : 11/906
Datum : 24 augustus 2011

Beschikking op het klaagschrift ingevolge artikel 164, lid 8, van de Wegenverkeerswet 1994 ter griffie ingekomen op 2 augustus 2011 van:

(Verdachte),
geboren op (Geboortedatum) te (Geboorteplaats),
wonende te (Adres),

strekkende tot teruggave van haar door de Regiopolitie IJsselland, Team Dalfsen/Ommen, ingevorderde en door het openbaar ministerie ingehouden rijbewijs.

Het klaagschrift is behandeld in raadkamer op 24 augustus 2011, waar klaagster en deofficier van justitie, mr. C.C.S. Bordenga-Koppes, zijn gehoord.

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot afwijzing van het verzoek tot teruggave.

MOTIVERING

Uit de stukken en hetgeen bij de behandeling in raadkamer naar voren is gebracht blijkt dat klaagster ervan wordt verdacht op 14 juli 2011 als bestuurster van een motorrijtuig te hebben gereden,terwijl zij verkeerde onder invloed van alcoholhoudende drank (uitslag van onder¬zoek met ademanalyseapparaat 630 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht).

De rechtbank is derhalve van oordeel dat – gelet op de voor het openbaar ministerie sinds 1 juni 2011 geldende richtlijnen – de invordering van het rijbewijs en de verdere inhouding daarvan door het openbaar ministerie terecht is geschied.

De rechtbank is echter voorts van oordeel dat – gelet op de (ongewijzigde) oriëntatiepunten van de LOVS voor strafrechters – het rijbewijs aan klaagster dient te worden teruggegeven, omdat er rekening mee moet worden gehouden dat eenrechter, later inhoudelijk oordelend over de zaak, niet tot een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid zal beslissen.

BESLISSING

Het beklag is gegrond.

De rechtbank beveelt de teruggave van haar rijbewijs aan (Verdachte) voornoemd.

Aldus gedaan door mr. F. Koster, rechter, in tegenwoordigheid van P.A. Feenstra, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 24 augustus 2011.

Bron:  Jure.nl

Melder: Flitsservice.nl

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram